Khởi động mềm

Khởi động mềm ABB - Dòng PSR

Khởi động mềm ABB - Dòng PSR

Rated operational current: 3 to 105 A

Operational voltage: 208–600 V AC

Control supply voltage: 24 V AC/DC or 100–240 V AC.

Khởi động mềm ABB - Dòng PSS

Khởi động mềm ABB - Dòng PSS

Rated operational current: 18 to 300 A (inside delta 515 A)

Operational voltage: 208–690 V AC

Control supply voltage: 110–120 V AC or 220–240 V AC

In-line and inside-delta connection.

Khởi động mềm ABB - Dòng PSE

Khởi động mềm ABB - Dòng PSE

Rated operational current: 18 to 370 A

Operational voltage: 208–600 V AC

Control supply voltage: 100–250 V AC.

Khởi động mềm ABB - Dòng PST(B)

Khởi động mềm ABB - Dòng PST(B)

Rated operational current: 30 to 1050 A (inside delta 1810 A)

Operational voltage: 208–690 V AC

Control supply voltage: 100–250 V, 50/60 Hz

In-line and inside-delta connection.

Khởi động mềm ABB - Dòng PSTX

Khởi động mềm ABB - Dòng PSTX

Three-phase controlled

Operational voltage: 208-690 V AC

Control supply voltage: 100-250 V, 50/60 Hz

Rated current: 30…1250 A (inside delta: 2160 A) 

 

 

 

Khởi động mềm SIEMENS - SIRIUS 3RW30

Khởi động mềm SIEMENS - SIRIUS 3RW30

Soft starters rated up to 55 kW.

Mains voltages 50/60 Hz, 200 to 480 V

Two control voltage versions 24 V AC/DC and 110 to 230 V AC/D

Khởi động mềm SIEMENS - SIRIUS 3RW40

Khởi động mềm SIEMENS - SIRIUS 3RW40

Soft starters rated: 5.5 kW - 250 kW.

Mains voltages 50/60 Hz, 200 to 600 V

Control voltage versions 24 V AC/DC, 110 - 230 V AC/DC, 115-230 VAC.

Khởi động mềm SIEMENS - SIRIUS 3RW44

Khởi động mềm SIEMENS - SIRIUS 3RW44

Soft starters rated: 15 kW - 710 kW.

Mains voltages 50/60 Hz, 200 to 690 V

Control voltage versions AC 115 (–15 %/+10 %); AC 230 (–15 %/+10 %)

Khởi động mềm SCHNEIDER - Altistart 01

Khởi động mềm SCHNEIDER - Altistart 01

Rated current: 6 to 32 A
Mains voltages: 208 to 480 V (3-phase)
Power range: 0.75 to 15 kW

Khởi động mềm SCHNEIDER - Altistart 22

Khởi động mềm SCHNEIDER - Altistart 22

Rated current: 17 to 590 A
Mains voltages: 208 to 575 V (3-phase)
Power range: 4 kW to 400 kW

Khởi động mềm SCHNEIDER - Altistart 48

Khởi động mềm SCHNEIDER - Altistart 48

Rated current: 17 to 1200 A
Mains voltages: 208 to 690 V (3-phase)
Power range: 4 kW to 900 kW

Khởi động mềm DANFOSS - MCD100

Khởi động mềm DANFOSS - MCD100

Mains voltages: 3 x 208-600 V; 24-480 V AC or DC
Power range: 0.1-11 kW (25 A)

Khởi động mềm DANFOSS - MCD202

Khởi động mềm DANFOSS - MCD202

Mains voltages: 3 x 200-575 V; 24 V AC or DC/110-440 V AC
Power range: 7.5-110 kW (200 A)

Khởi động mềm DANFOSS - MCD500

Khởi động mềm DANFOSS - MCD500

Mains voltages: 3 x 200-690 V.

Power range: 50/2400* kW (1600 A)

Inside delta connection

24 V DC or 110-240 V AC

Khởi động mềm EATON - S701

Khởi động mềm EATON - S701

Rated current: 3.5 to 25 A
Mains voltages: 208 to 600 V
Power range: 0.1 kW to 18 kW

Khởi động mềm EATON - S801+/S811

Khởi động mềm EATON - S801+/S811

Rated current max 1000 A
Mains voltages: 200 to 600 V
Power range: 10 kW to 300 kW

Khởi động mềm EATON - DS7

Khởi động mềm EATON - DS7

Rated current: 4 - 200 A
Mains voltages: 230  – 480 V ±10 %, 50/60 Hz
Power range: 1,5 kW to 110 kW

Khởi động mềm EATON - S611

Khởi động mềm EATON - S611

Rated current: 52 - 414 A
Mains voltages: 208  – 6000 V, 50/60 Hz

Điều hoà dân dụng Daikin

Thông tin công ty                 

Hướng dẫn mua hàng                

Chính sách công ty                    

Thông tin website          
Kết nối với chúng tôi     
  • Sơ đồ website
  • Bản đồ đến văn phòng
  • Bản đồ đến nhà máy