Thiết bị tự động hóa

Khởi động mềm ABB - Dòng PSR

Khởi động mềm ABB - Dòng PSR

Rated operational current: 3 to 105 A

Operational voltage: 208–600 V AC

Control supply voltage: 24 V AC/DC or 100–240 V AC.

Khởi động mềm ABB - Dòng PSS

Khởi động mềm ABB - Dòng PSS

Rated operational current: 18 to 300 A (inside delta 515 A)

Operational voltage: 208–690 V AC

Control supply voltage: 110–120 V AC or 220–240 V AC

In-line and inside-delta connection.

Khởi động mềm ABB - Dòng PSE

Khởi động mềm ABB - Dòng PSE

Rated operational current: 18 to 370 A

Operational voltage: 208–600 V AC

Control supply voltage: 100–250 V AC.

Bộ điều khiển SIMATIC S7-1200

Bộ điều khiển SIMATIC S7-1200

Bộ điều khiển cơ bản SIMATIC S7-1200

Phù hợp với giải pháp tự động hóa nhỏ gọn.

Được tích hợp IO và truyền thông.

Bộ điều khiển SIMATIC S7-300-400-1500

Bộ điều khiển SIMATIC S7-300-400-1500

Bộ điều khiển nâng cao SIMATIC S7-300-400-1500

Phù hợp với giải pháp tự động dây truyền sản xuất.

Có thể tích hợp mở rộng nâng cao

Bộ điều khiển SIMATIC ET 200SP

Bộ điều khiển SIMATIC ET 200SP

Bộ điều khiển phân tán (DCS)

Thiết kế gọn nhẹ, tính năng ưu việt

Ứng dụng điều khiển máy móc phạm vi trung bình.

Có khả năng mở rộng trên PC

Biến tần ABB dòng ACS150

Biến tần ABB dòng ACS150

   Power range: 0.37 to 4 kW / 0.5 to 5 hp

   Supply voltage: 

    1-phase, 200 to 240 V ±10%

    3-phase, 200 to 240 V ±10%

    3-phase, 380 to 480 V ±10%

Biến tần ABB dòng ACS310

Biến tần ABB dòng ACS310

    0.37 to 11 kW/0.5 to 15 hp 200 V

    0.37 to 22 kW/0.5 to 30 hp 400 V

    IP20 enclosure

    Built-in pump and fan.

    Embedded Modbus EIA-485 interface

Biến tần ABB dòng ACS355

Biến tần ABB dòng ACS355

  Power range: 0.5 to 30 hp (0.37 to 22 kW)

  Supply voltage:

   1-phase, 200 to 240 V ± 10%.

   3-phase, 200 to 240 V ± 10%.

   3-phase, 380 to 480 V ± 10%.

Biến tần ABB dòng ACS550

Biến tần ABB dòng ACS550

  Voltage and power range:

  3-phase, 380 to 480 V, 0.75 to 355 kW

  3-phase, 208 to 240 V, 0.75 to 75 kW

  Auto-identification of input line

Biến tần ABB dòng ACS580

Biến tần ABB dòng ACS580

  Voltage and power range:

  3-phase, 380 to 480 V, +10%/-15%

  ACS580-01: from 0.75 up to 250 kW

  ACS580-04/-07: from 250 up to 500 kW

Biến tần ABB dòng ACS880

Biến tần ABB dòng ACS880

  • Voltage and power range:
  • 3-phase, 208 to 240 V (-01).
  • 3-phase, 380 to 500 V (-01), (-07,-17,-37)
  • 3-phase, 525 to 690 V (-01), (-07,-17,-37)
  • 0.55 to 250 kW (-01); 45 to 2800 kW (-07); 
  • 250 to 3200 kW (-17, -37)

Biến tần ABB dòng ACS1000

Biến tần ABB dòng ACS1000

  Applications: Pumps, fans, conveyors,…

  Converter cooling:  Air/water

  Power range: A: 315 to 2,000 kW

                     W: 1.8 to 5 MW

  Output voltage: 2.3 to 4.16 kV

  Max output frequency: 82.5 Hz

Biến tần ABB dòng ACS2000

Biến tần ABB dòng ACS2000

  Applications: Pumps, fans, conveyors,…

  Converter cooling:  Air

  Power range: 250 to 3200 kW

  Output voltage: 4.0 to 6.9 kV

  Max output frequency: 75 Hz

Biến tần ABB dòng ACS5000

Biến tần ABB dòng ACS5000

  Applications: Compressors, extruders, pumps,…

  Converter cooling:  Air/water

  Power range:  A: 2 to 7.0 MW

                      W: 5 to 36 MW

  Output voltage: 6 to 13.8 kV

  Max output frequency: 250 Hz

Biến tần SIEMENS - SINAMICS V20

Biến tần SIEMENS - SINAMICS V20

  Output voltage (AC): 230 - 240 V; 400 - 480 V.

  Power range:  1AC 230 V 0.12 … 3.0 kW

                      3AC 400 V 0.37 … 15.0 kW

  Output frequency: 0 ... 599 Hz.

Biến tần SIEMENS - MICROMASTER 430

Biến tần SIEMENS - MICROMASTER 430

  Mains voltage: 3AC 380V to 480V ± 10%

  Power ranges: 7.5 kW to 250 kW.

  Output frequency:

   0 - 650 Hz (7.5 - 90 kW)

   0 - 267 Hz (110 - 250 kW)

Biến tần SIEMENS - SINAMICS G120

Biến tần SIEMENS - SINAMICS G120

  Type: G120C/G120/G120P/G120P Cabinet.

  Applications: Pumps, fans, compressors, conveyor.

  Power range: 0.37– 400  kW

Biến tần SIEMENS - SINAMICS G130/G150

Biến tần SIEMENS - SINAMICS G130/G150

Type: G130/G150.

Applications:

Pumps, fans, conveyor belts, compressors,

mixers, mills, extruders

Power range: 75–2,700 kW

Biến tần SIEMENS - SINAMICS G180

Biến tần SIEMENS - SINAMICS G180

Type: G180.

Applications:

Sector-specific for pumps, fans, compressors,

extruders, mixers, mills, kneaders, centrifuges,
separators

Power range: 2.2–6,600 kW

Biến tần SIEMENS - SINAMICS S120

Biến tần SIEMENS - SINAMICS S120

Type: S120.

Applications:

Packaging, textile and printing machines, machine
tools, plants, process lines, rolling mills

Power range: 0.12– 5,700  kW

Biến tần SIEMENS - SINAMICS GM150

Biến tần SIEMENS - SINAMICS GM150

Applications: Machines and plants in the process industry

Pumps and fans, Compressors, Extruders and mixers Crushers, Marine drives

Voltage range: 2.3 kV to 4.16 kV

Power range: 1.0 MVA to 10 MVA

Biến tần SIEMENS - SINAMICS SM150

Biến tần SIEMENS - SINAMICS SM150

Applications: Machines and plants, e.g. in the steel and  mining industry: Rolling mills, Mine hoists, Test stand drives, Conveyor belts

Voltage range: IGBT 3.3 - 4.16 kV

Power range: 4 MVA to 31.5 MVA

Biến tần SIEMENS - SINAMICS GL150

Biến tần SIEMENS - SINAMICS GL150

Applications: Machines and plants in the process industry, especially in the oil, gas and petrochemicals sectors

Voltage range: 1.4 to 10.3 kV

Power range: 1.0 MVA to 85 MVA

Biến tần SCHNEIDER - Altivar 12

Biến tần SCHNEIDER - Altivar 12

Number of phases: 1 phase, 3 phase.

Rated supply voltage: 100...120 V, 200-240V

Motor power kW: 0.18 to 4 kW

Biến tần SCHNEIDER - ATV320

Biến tần SCHNEIDER - ATV320

Number of phases: 1 phase, 3 phase.

Rated supply voltage: 100...600 V.

Motor power kW: 0.18 to 15 kW

Biến tần SCHNEIDER - Altivar 61

Biến tần SCHNEIDER - Altivar 61

Number of phases: 1 phase, 3 phase.

Rated supply voltage: 100...690 V.

Motor power kW: 0.75 to 800 kW

Biến tần SCHNEIDER - ATV600

Biến tần SCHNEIDER - ATV600

Number of phases: 3 phase.

Rated supply voltage: 200-2400 V; 380-480V

Motor power kW: 0.75 to 800 kW

Biến tần SCHNEIDER - Altivar 71 Plus

Biến tần SCHNEIDER - Altivar 71 Plus

Number of phases: 3 phase.

Rated supply voltage: 380-690V

Motor power kW: 90 to 2000 kW

Biến tần SCHNEIDER - Altivar 61 Plus-LH

Biến tần SCHNEIDER - Altivar 61 Plus-LH

Number of phases: 3 phase.

Rated supply voltage: 380-690V

Motor power kW: 55 to 2400 kW

Biến tần SCHNEIDER - Altivar 1200

Biến tần SCHNEIDER - Altivar 1200

Rated supply voltage: 3.3 kV (tolerance:+/- 10 %)

Number of phases: 3 phase.

Power range: 315 to 16,200KVA

 

Biến tần SCHNEIDER - Altivar 1200

Biến tần SCHNEIDER - Altivar 1200

Rated supply voltage: 6.0/6.3/6.6 kV

Number of phases: 3 phase.

Power range: 315 to 16,200KVA

Biến tần SCHNEIDER - Altivar 1200

Biến tần SCHNEIDER - Altivar 1200

Rated supply voltage: 10 kV

Number of phases: 3 phase.

Power range: 315 to 16,200KVA

Biến tần INVT - Goodrive3000

Biến tần INVT - Goodrive3000

Power range: 55kW-1000kW

Input voltage: AC 3PH 970V~1310V

Output voltage: 0~input voltage

Output frequency: 0~400Hz

Biến tần INVT - Goodrive5000

Biến tần INVT - Goodrive5000

Power range: 185kW-10000kW

Input voltage: AC 3PH 3kV,...6kV,...,~11kV

Output voltage: 0~input voltage

Output frequency: 2~200Hz

Biến tần INVT - BPJ1

Biến tần INVT - BPJ1

Power range: 55kW-6300kW

Input voltage: AC 3PH 560V~1310V

Output voltage: 0~input voltage

Output frequency: 0~400Hz

Biến tần FUJI - FRENIC4000 -Medium capacity DC

Biến tần FUJI - FRENIC4000 -Medium capacity DC

Capacity (kVA): 10-300 KVA.

Input voltage: DC600V±10%

Output Voltage: Three-phase 400 VAC

Output Frequency: 0.2~200Hz

Biến tần FUJI - FRENIC4000 -Medium-to-large capacity DC

Biến tần FUJI - FRENIC4000 -Medium-to-large capacity DC

Capacity (kVA): 1,200 - 2,000 kVA.

Input voltage: DC1200V±10%

Output Voltage: Three-phase 800 VAC

Output Frequency: 0.2~200Hz

Biến tần FUJI - FRENIC4600 Direct output

Biến tần FUJI - FRENIC4600 Direct output

Capacity (kVA): 350 - 10.500 kVA.

Input voltage: 3/6KV

Output Voltage: 3/6KV

Biến tần HITACHI - HIVECTOL ­ HVI ­ E

Biến tần HITACHI - HIVECTOL ­ HVI ­ E

Capacity (kVA): 180-5,560 KVA.

Voltage: 3/3.3/4.16 KV

Biến tần HITACHI - HIVECTOL ­ HVI ­ E

Biến tần HITACHI - HIVECTOL ­ HVI ­ E

Capacity (kVA): 360-14,700 KVA.

Voltage: 6/6.6/11 KV

Khởi động mềm ABB - Dòng PST(B)

Khởi động mềm ABB - Dòng PST(B)

Rated operational current: 30 to 1050 A (inside delta 1810 A)

Operational voltage: 208–690 V AC

Control supply voltage: 100–250 V, 50/60 Hz

In-line and inside-delta connection.

Khởi động mềm ABB - Dòng PSTX

Khởi động mềm ABB - Dòng PSTX

Three-phase controlled

Operational voltage: 208-690 V AC

Control supply voltage: 100-250 V, 50/60 Hz

Rated current: 30…1250 A (inside delta: 2160 A) 

 

 

 

Khởi động mềm SIEMENS - SIRIUS 3RW30

Khởi động mềm SIEMENS - SIRIUS 3RW30

Soft starters rated up to 55 kW.

Mains voltages 50/60 Hz, 200 to 480 V

Two control voltage versions 24 V AC/DC and 110 to 230 V AC/D

Khởi động mềm SIEMENS - SIRIUS 3RW40

Khởi động mềm SIEMENS - SIRIUS 3RW40

Soft starters rated: 5.5 kW - 250 kW.

Mains voltages 50/60 Hz, 200 to 600 V

Control voltage versions 24 V AC/DC, 110 - 230 V AC/DC, 115-230 VAC.

Khởi động mềm SIEMENS - SIRIUS 3RW44

Khởi động mềm SIEMENS - SIRIUS 3RW44

Soft starters rated: 15 kW - 710 kW.

Mains voltages 50/60 Hz, 200 to 690 V

Control voltage versions AC 115 (–15 %/+10 %); AC 230 (–15 %/+10 %)

Điều hoà dân dụng Daikin

Thông tin công ty                 

Hướng dẫn mua hàng                

Chính sách công ty                    

Thông tin website          
Kết nối với chúng tôi     
  • Sơ đồ website
  • Bản đồ đến văn phòng
  • Bản đồ đến nhà máy