Biến tần hạ thế

Biến tần ABB dòng ACS150

Biến tần ABB dòng ACS150

   Power range: 0.37 to 4 kW / 0.5 to 5 hp

   Supply voltage: 

    1-phase, 200 to 240 V ±10%

    3-phase, 200 to 240 V ±10%

    3-phase, 380 to 480 V ±10%

Biến tần ABB dòng ACS310

Biến tần ABB dòng ACS310

    0.37 to 11 kW/0.5 to 15 hp 200 V

    0.37 to 22 kW/0.5 to 30 hp 400 V

    IP20 enclosure

    Built-in pump and fan.

    Embedded Modbus EIA-485 interface

Biến tần ABB dòng ACS355

Biến tần ABB dòng ACS355

  Power range: 0.5 to 30 hp (0.37 to 22 kW)

  Supply voltage:

   1-phase, 200 to 240 V ± 10%.

   3-phase, 200 to 240 V ± 10%.

   3-phase, 380 to 480 V ± 10%.

Biến tần ABB dòng ACS550

Biến tần ABB dòng ACS550

  Voltage and power range:

  3-phase, 380 to 480 V, 0.75 to 355 kW

  3-phase, 208 to 240 V, 0.75 to 75 kW

  Auto-identification of input line

Biến tần ABB dòng ACS580

Biến tần ABB dòng ACS580

  Voltage and power range:

  3-phase, 380 to 480 V, +10%/-15%

  ACS580-01: from 0.75 up to 250 kW

  ACS580-04/-07: from 250 up to 500 kW

Biến tần ABB dòng ACS880

Biến tần ABB dòng ACS880

  • Voltage and power range:
  • 3-phase, 208 to 240 V (-01).
  • 3-phase, 380 to 500 V (-01), (-07,-17,-37)
  • 3-phase, 525 to 690 V (-01), (-07,-17,-37)
  • 0.55 to 250 kW (-01); 45 to 2800 kW (-07); 
  • 250 to 3200 kW (-17, -37)

Biến tần SIEMENS - SINAMICS V20

Biến tần SIEMENS - SINAMICS V20

  Output voltage (AC): 230 - 240 V; 400 - 480 V.

  Power range:  1AC 230 V 0.12 … 3.0 kW

                      3AC 400 V 0.37 … 15.0 kW

  Output frequency: 0 ... 599 Hz.

Biến tần SIEMENS - MICROMASTER 430

Biến tần SIEMENS - MICROMASTER 430

  Mains voltage: 3AC 380V to 480V ± 10%

  Power ranges: 7.5 kW to 250 kW.

  Output frequency:

   0 - 650 Hz (7.5 - 90 kW)

   0 - 267 Hz (110 - 250 kW)

Biến tần SIEMENS - SINAMICS G120

Biến tần SIEMENS - SINAMICS G120

  Type: G120C/G120/G120P/G120P Cabinet.

  Applications: Pumps, fans, compressors, conveyor.

  Power range: 0.37– 400  kW

Biến tần SIEMENS - SINAMICS G130/G150

Biến tần SIEMENS - SINAMICS G130/G150

Type: G130/G150.

Applications:

Pumps, fans, conveyor belts, compressors,

mixers, mills, extruders

Power range: 75–2,700 kW

Biến tần SIEMENS - SINAMICS G180

Biến tần SIEMENS - SINAMICS G180

Type: G180.

Applications:

Sector-specific for pumps, fans, compressors,

extruders, mixers, mills, kneaders, centrifuges,
separators

Power range: 2.2–6,600 kW

Biến tần SIEMENS - SINAMICS S120

Biến tần SIEMENS - SINAMICS S120

Type: S120.

Applications:

Packaging, textile and printing machines, machine
tools, plants, process lines, rolling mills

Power range: 0.12– 5,700  kW

Biến tần SCHNEIDER - Altivar 12

Biến tần SCHNEIDER - Altivar 12

Number of phases: 1 phase, 3 phase.

Rated supply voltage: 100...120 V, 200-240V

Motor power kW: 0.18 to 4 kW

Biến tần SCHNEIDER - ATV320

Biến tần SCHNEIDER - ATV320

Number of phases: 1 phase, 3 phase.

Rated supply voltage: 100...600 V.

Motor power kW: 0.18 to 15 kW

Biến tần SCHNEIDER - Altivar 61

Biến tần SCHNEIDER - Altivar 61

Number of phases: 1 phase, 3 phase.

Rated supply voltage: 100...690 V.

Motor power kW: 0.75 to 800 kW

Biến tần SCHNEIDER - ATV600

Biến tần SCHNEIDER - ATV600

Number of phases: 3 phase.

Rated supply voltage: 200-2400 V; 380-480V

Motor power kW: 0.75 to 800 kW

Biến tần SCHNEIDER - Altivar 71 Plus

Biến tần SCHNEIDER - Altivar 71 Plus

Number of phases: 3 phase.

Rated supply voltage: 380-690V

Motor power kW: 90 to 2000 kW

Biến tần SCHNEIDER - Altivar 61 Plus-LH

Biến tần SCHNEIDER - Altivar 61 Plus-LH

Number of phases: 3 phase.

Rated supply voltage: 380-690V

Motor power kW: 55 to 2400 kW

Điều hoà dân dụng Daikin

Thông tin công ty                 

Hướng dẫn mua hàng                

Chính sách công ty                    

Thông tin website          
Kết nối với chúng tôi     
  • Sơ đồ website
  • Bản đồ đến văn phòng
  • Bản đồ đến nhà máy