Van thủy lực

Van Thủy Lực Hãng Rexroth - Check Valve

Van Thủy Lực Hãng Rexroth - Check Valve

-Van Một Chiều Kiểu : SV , SL , S , M-SR

-Size van từ : 4 , 6, 10 , 15, 25, 32 ....

-Lưu lượng từ 10 - 600 lít/phút

-Áp suất max từ 20 - 315 bar

-Kiểu lắp ren và mặt Bic

Van Tiết Lưu Thủy Lực Hãng Rexroth

Van Tiết Lưu Thủy Lực Hãng Rexroth

-Van Tiết Lưu Điều Khiển  : MG , MK , FG , FK, Z2FS

-Size van từ : 4 , 6, 10 , 15, 25, 32 ....

-Lưu lượng từ 20 - 3000 lít/phút

-Áp suất max từ 25 - 350 bar

-Kiểu lắp ren và mặt Bic

Van Phân Phối Điều Khiển Điện Hãng Rexroth

Van Phân Phối  Điều Khiển Điện Hãng Rexroth

Van Phân Phối Điều Khiển  : WH , WEH , Z4WEH

-Size van từ : 4 , 6, 10 , 15, 25, 32 ....

-Lưu lượng từ 20 - 7000 lít/phút

-Áp suất max từ 25 - 350 bar

-Kiểu lắp mặt Bic

- Điện áp điều khiển : 12 DC , 24DC, 205DC , 110AC , 230 AC

 
 

Van Phân Phối Dạng Popet - Hãng Rexroth

Van Phân Phối Dạng Popet - Hãng Rexroth

Van Phân Phối Điều Khiển  : M-SED , M-SEW

-Size van từ : 6, 10

-Lưu lượng từ 25 - 40 lít/phút

-Áp suất max 350 bar

-Kiểu lắp mặt Bic

- Điện áp điều khiển : 12 DC , 24DC, 205DC , 110AC , 230 AC

 

 

Van Phân Phối Kiểu Con Trượt - Hãng Rexroth

Van Phân Phối Kiểu Con Trượt - Hãng Rexroth

Van Phân Phối Điều Khiển  : 4WE , 3WE, 5WE , Z4WE

-Size van từ : 4, 6,10,

-Lưu lượng từ 25 - 100 lít/phút

-Áp suất max 350 bar

-Kiểu lắp mặt Bic

- Điện áp điều khiển : 12 DC , 24DC, 205DC , 110AC , 230 AC

Van Áp Suất Thủy Lực Hãng Rexroth

Van Áp Suất Thủy Lực Hãng Rexroth

-Van Áp Suất Kiểu  : DB , DBW , ZDB, Z2DB

-Size van từ : 4, 6,10,25,32

-Lưu lượng từ 20 - 650 lít/phút

-Áp suất max 350 bar

-Kiểu lắp mặt Bic và xếp chồng

 

 

Van Phân Phối Thủy Lực - Vicker Eaton

Van Phân Phối Thủy Lực  - Vicker Eaton

-Van Phân Phối Thủy Lực Dạng Xếp Chồng Kiểu DG4S , DG5S ..
-Size  : NG10, NG16, NG22, NG25, NG32
-Lưu lượng: tới 700 lít/phút
-Áp suất: tới 350 bar
-Điện áp: 12VDC, 24VDC, 48VDC, 205VDC, 110VAC, 230VAC
-Kiểu Lắp Mặt Bic

Van Tỷ Lệ Lưu Lượng Hãng Vicker Eaton

Van Tỷ Lệ Lưu Lượng Hãng Vicker Eaton

Van Phân Phối Tỷ Lệ Lưu Lượng  : KFD/TG4V-5 , KBFD/TG4V-5

-Size van từ : 6, 10 , 16, 25, 32

-Lưu lượng từ 80 - 700 lít/phút

-Áp suất max 350 bar

-Kiểu lắp mặt Bic

-Điện áp điều khiển : 24DC, or 4 - 20 mA

Van Áp Suất Thủy Lực - Vicker Eaton

Van Áp Suất Thủy Lực - Vicker Eaton

-Van Áp Suất Kiểu  :CG2V , CG4V , CG5V

-Size van từ : 4, 6,10,25,32

-Lưu lượng từ 80 - 450 lít/phút

-Áp suất max 350 bar

-Kiểu lắp mặt Bic và xếp chồng

- Điện áp điều khiển : 24VDC

Van Phân Phối Tỷ Lệ - Atos Italia

Van Phân Phối Tỷ Lệ - Atos Italia

-Van Phân Phối Tỷ Lệ Lưu Lượng  : DHZO , DPZO, DLKZO

-Size van từ :10 , 25, 32

-Lưu lượng từ 60 - 600 lít/phút

-Áp suất max 350 bar

-Kiểu lắp mặt Bic

-Điện áp điều khiển : 24DC, or 0-4 mA

Van Phân Phối Thủy Lực Hãng Atos-Italia

Van Phân Phối Thủy Lực Hãng Atos-Italia

-Van Phân Phối Thủy Lực Dạng Xếp Chồng Kiểu , DHi , DHE , DPHI , DPHE

-Size  : NG6, NG10, NG22, NG25, NG32
-Lưu lượng: tới 700 lít/phút
-Áp suất: tới 350 bar
-Điện áp: 12VDC, 24VDC, 48VDC, 205VDC, 110VAC, 230VAC
-Kiểu Lắp Mặt Bic

Van Áp Suất Hãng Atos - Italia

Van Áp Suất Hãng Atos - Italia

-Van Áp Suất Kiểu  : ARAM, AGAM , AGIR, AGIS, AGIU

-Size van từ :10 ,20 ,32

-Lưu lượng từ 200 - 600 lít/phút

-Áp suất max 350 bar

-Kiểu lắp mặt Bic và xếp chồng

-Điện áp điều khiển : 24DC or 230 AC

Van Phân Phối Thủy Lực Kiểu Cartridge

Van Phân Phối Thủy Lực Kiểu Cartridge

-Van Phân Phối Kiểu Popet Valve : WSM060 , WSED08,,

-Size van từ : 6,10,

-Áp suất max 350 bar

-Kiểu lắp Ren , Lưu lượng từ 25 - 100 lít/phút

-Điện áp điều khiển : 24DC, 230 AC , 

-Hãng sản xuất : Hydac Germany

Van Thủy Lực Hãng Huade - China

Van Thủy Lực Hãng Huade - China

-Van Phân Phối Thủy Lực Kiểu : 4WE6D6XB , 4WE10..XB

-Size  : NG6, NG10, NG22, NG25, NG32
-Lưu lượng: tới 500 lít/phút
-Áp suất: tới 350 bar
-Điện áp: 12VDC, 24VDC, 230VAC
-Kiểu Lắp Mặt Bic

Van Phân Phố Thủy Lực Hãng Duplomatic

Van Phân Phố Thủy Lực Hãng Duplomatic

-Van Phân Phối Thủy Lực Dạng Xếp Chồng Kiểu , DSE3,

-Size  : NG6, NG10, NG22, NG25, NG32
-Lưu lượng: tới 700 lít/phút
-Áp suất: tới 350 bar
-Điện áp: 12VDC, 24VDC, 48VDC, 205VDC, 110VAC, 230VAC
-Kiểu Lắp Mặt Bic

Van Tỷ Lệ Hãng Parker

Van Tỷ Lệ Hãng Parker

-Van Phân Phối Tỷ Lệ Lưu Lượng  : D41FHB

-Size van từ : 25, 32

-Lưu lượng từ 60 - 600 lít/phút

-Áp suất max 350 bar

-Kiểu lắp mặt Bic

-Điện áp điều khiển : 0-4 mA

Van Phân Phối Thủy Lực Hãng Yuken

Van Phân Phối Thủy Lực Hãng Yuken

-Van Phân Phối Thủy Lực Kiểu : DSG , DSHG

-Size  : NG6, NG10, NG22, NG25, NG32
-Lưu lượng: tới 700 lít/phút
-Áp suất: tới 350 bar
-Điện áp: 12VDC, 24VDC, 230VAC
-Kiểu Lắp Mặt Bic

Van Thủy Lực Hãng ShLinxin - China

Van Thủy Lực Hãng ShLinxin - China

-Van Phân Phối Thủy Lực Kiểu : 4WE6D6 XL , 4WE10..XL

-Size  : NG6, NG10, NG22, NG25, NG32
-Lưu lượng: tới 500 lít/phút
-Áp suất: tới 350 bar
-Điện áp: 12VDC, 24VDC, 230VAC
-Kiểu Lắp Mặt Bic
Điều hoà dân dụng Daikin

Thông tin công ty                 

Hướng dẫn mua hàng                

Chính sách công ty                    

Thông tin website          
Kết nối với chúng tôi     
  • Sơ đồ website
  • Bản đồ đến văn phòng
  • Bản đồ đến nhà máy