Mô tơ thủy lực

Motor Thủy Lực Hãng Sauer- Danfoss

Motor Thủy Lực Hãng Sauer- Danfoss

Motor Thủy Lực Hãng Sauer Danfoss Lưu lượng từ 65 - 75 lít/phút

Kiểu motor : OMS 200 ,  OMS-250 , OMS-315

Áp suất từ 140 - 210 bar

Vật liệu bằng hợp kim thép

Motor Thủy Lực Hãng Sauer- Danfoss

Motor Thủy Lực Hãng Sauer- Danfoss

Motor Thủy Lực Hãng Sauer Danfoss Lưu lượng từ 65 - 75 lít/phút

 Kiểu motor : OMT 200 ,  OMT-250 , OMT-315

 Áp suất từ 160 - 500 bar

 Vật liệu bằng hợp kim thép

 

Motor Thủy Lực Hãng Sauer-Danfoss

Motor Thủy Lực Hãng Sauer-Danfoss

Motor Thủy Lực Hãng Sauer Danfoss Lưu lượng từ 65 - 75 lít/phút

Kiểu motor : OMV 200 ,  OMV-250 , OMV-315

Áp suất từ 315 - 800 bar

Vật liệu bằng hợp kim thép

 

Motor Thủy Lực Hãng Danfoss - Kiểu Seri T

Motor Thủy Lực Hãng Danfoss - Kiểu Seri T

Motor Thủy Lực Hãng Sauer Danfoss Lưu lượng  48.82 in3/rev

 Kiểu motor : TMVW, TMTHW

 Áp suất từ 315 - 800 bar

 Vật liệu bằng hợp kim thép

 

Motor Thủy Lực Hãng Sauer Danfoss - Seri TMK

Motor Thủy Lực Hãng Sauer Danfoss - Seri  TMK

Motor Thủy Lực Hãng Sauer Danfoss Lưu lượng  160 - 470 cm3/rev

 Kiểu motor : TMK

 Áp suất từ 140 -325 bar

 Vật liệu bằng hợp kim thép

 

Motor Thủy Lực Hãng Sauer Danfoss - Seri TMT

Motor Thủy Lực Hãng Sauer Danfoss - Seri TMT

Motor Thủy Lực Hãng Sauer Danfoss Lưu lượng  250 - 630 cm3/rev

Kiểu motor : TMT

Áp suất max 350 bar

Vật liệu bằng hợp kim thép

 

Motor Thủy Lực Hãng - Parker Germany

Motor Thủy Lực Hãng - Parker Germany

Motor Thủy Lực Hãng Parker  Lưu lượng  250 cm3/rev

Kiểu motor : V12

Áp suất từ 140 -350 bar

Vật liệu bằng hợp kim thép

 

 

 

Motor Thủy Lực Hãng Parker -Germany

Motor Thủy Lực Hãng Parker -Germany

Motor Thủy Lực Hãng Parker - Type T12  Lưu lượng 250 cm3/rev

Kiểu motor : T12

Áp suất từ 250 -400 bar

Vật liệu bằng hợp kim thép

Motor Thủy Lực Hãng Parker -Germany

Motor Thủy Lực Hãng Parker -Germany

Motor Thủy Lực Hãng Parker - Type MRD Lưu lượng 152-706 cm3/rev

Kiểu motor : MRD300 , MRD450, MRD700,...

Áp suất từ 250 -400 bar

Vật liệu bằng hợp kim thép

 

Motor Thủy Lực Hãng Parker -Germany

Motor Thủy Lực Hãng Parker -Germany

Motor Thủy Lực Hãng Parker  Lưu lượng  500 cm3/rev

Kiểu motor : Gold Cup Seri

Áp suất  420 bar

Vật liệu bằng hợp kim thép

Motor Thủy Lực Hãng Parker -Germany

Motor Thủy Lực Hãng Parker -Germany

Motor Thủy Lực Hãng Parker  Lưu lượng  2.45 - 12.9 cm3/rev

Kiểu motor : M4

Áp suất  165 bar

Speed : 30-7500 rpm

Vật liệu bằng hợp kim thép

Motor Thủy Lực Hãng Parker -Germany

Motor Thủy Lực Hãng Parker -Germany

Motor Thủy Lực Hãng Parker  Lưu lượng  13.9 - 83.2 cm3/rev

Kiểu motor : M2

Áp suất  165 bar

Speed : 1500 - 5000 rpm

Vật liệu bằng hợp kim thép

Motor Thủy Lực Hãng - Eaton

Motor Thủy Lực Hãng - Eaton

Motor Thủy Lực Hãng Eaton  Lưu lượng  344-677  cm3/rev

Kiểu motor : HP30

Áp suất  310-380  bar

Speed : 50 - 800 rpm

Vật liệu bằng hợp kim thép

Motor Thủy Lực Thay Đổi Lưu Lượng Hãng Eaton

Motor Thủy Lực Thay Đổi  Lưu Lượng Hãng Eaton

Motor Thủy Lực Hãng Eaton  Lưu lượng  32.9 - 49.2  cm3/rev

Kiểu motor : Variable

Áp suất  210-342  bar

Speed : 3600 rpm

Vật liệu bằng hợp kim thép

Motor Thủy Lực Kiểu Cánh Gạt - Hãng Eaton

Motor Thủy Lực Kiểu Cánh Gạt - Hãng Eaton

Motor Thủy Lực Hãng Eaton  Lưu lượng  21.6 - 317  cm3/rev

Kiểu motor : M seri

Áp suất  175  bar

Speed : 4000 rpm

Vật liệu bằng hợp kim thép

Motor Thủy Lực Hãng - Bosch Rexroth

Motor Thủy Lực Hãng - Bosch Rexroth

Motor Thủy Lực Hãng Bosch Rexroth  Lưu lượng  28 - 1000  cm3/rev

Kiểu motor : A6VM

Áp suất  400-450  bar

Speed : 2100 - 10450 rpm

Vật liệu bằng hợp kim thép

Motor Thủy Lực Hãng - Bosch Rexroth

Motor Thủy Lực Hãng - Bosch Rexroth

Motor Thủy Lực Hãng Bosch Rexroth  Lưu lượng  4.93 - 1000  cm3/rev

Kiểu motor : A2FM

Áp suất  400-450  bar

Speed : 1600 - 10000 rpm

Vật liệu bằng hợp kim thép

Motor Thủy Lực Hãng - Bosch Rexroth

Motor Thủy Lực Hãng - Bosch Rexroth

Motor Thủy Lực Hãng Bosch Rexroth  Lưu lượng  22 - 500  cm3/rev

Kiểu motor : A4FM

Áp suất  400-450  bar

Speed : 1800 - 4250 rpm

Vật liệu bằng hợp kim thép

Điều hoà dân dụng Daikin

Thông tin công ty                 

Hướng dẫn mua hàng                

Chính sách công ty                    

Thông tin website          
Kết nối với chúng tôi     
  • Sơ đồ website
  • Bản đồ đến văn phòng
  • Bản đồ đến nhà máy