Két Làm Mát Dầu Thủy Lực

Két Làm Mát Dầu Dạng Tấm Hàn - Hydac

Két Làm Mát Dầu Dạng Tấm Hàn - Hydac

- Két làm mát dầu dạng tấm hàn

- Diện tích làm mát từ 12 - 250 m2

- Port size : 1' - 2 1/2'

- Sử dụng nhiều trong các hệ thống thủy lực ngành Xi Măng , Mía Đường , Sữa , Thép ..

Két Làm Mát Dầu Dạng Tấm - Hydac

Két Làm Mát Dầu Dạng Tấm - Hydac

- Két làm mát dầu dạng tấm

- Công suất làm mát lên tới 30,000 Kw

- Lưu lượng max 2,000 m3/h

- Nhiệt độ làm việc max 140 độc C

- Áp suất : 10 - 25 bar

Két Làm Mát Dầu Bằng Gió - Hydac

Két Làm Mát Dầu Bằng Gió - Hydac

- Két làm mát dầu bằng gió

- Công suất làm mát từ : 16 - 250 Kw

- Áp suất làm việc max 16 bar

Két Làm Mát Dầu Dạng Ống - Olaer Parker

Két Làm Mát Dầu Dạng Ống - Olaer Parker

- Két làm mát dầu thủy lực dạng ống

- Diện tích làm mát 12- 80 m2

- Áp suất làm việc : 10 -16 bar

- Kiểu kết nối : Mặt Bic hoặc Ren

Két Làm Mát Dầu Dạng Tấm Hàn - Olaer Parker

Két Làm Mát Dầu Dạng Tấm Hàn - Olaer Parker

- Két làm mát dầu thủy lực dạng tấm hàn kiểu PWO

- Diện tích làm mát tới 120 m2

- Áp suất làm việc max 25 bar

- Kiểu nối ống dầu/nước : Ren

Két Làm Mát Dầu Dạng Tấm - Olaer Parker

Két Làm Mát Dầu Dạng Tấm - Olaer Parker

- Két làm mát dầu dạng tấm

- Diện tích làm mát đến 120 m2

- Vật liệu tấm làm mát : thép không rỉ

- Lưu lượng max : 4,600 m3/h

Két Lám Mát Dầu Bằng Gió - Olaer Parker

Két Lám Mát Dầu Bằng Gió - Olaer Parker

- Két làm mát dầu bằng gió kiểu LAC

- Công suất làm mát max 200 kw

- Lưu lượng max 950 lit/min

- Áp suất làm việc 14-21 bar

 

Két Làm Mát Dầu Dạng Ống - Rexroth

Két Làm Mát Dầu Dạng Ống - Rexroth

- Két làm mát dầu dạng ống

- Vật liệu ống bằng đồng

- Diện tích làm mát từ 12 - 90 m2

- Áp suất làm việc : 10 -12 bar

Két Làm Mát Dạng Tấm Hàn - Rexroth

Két Làm Mát Dạng Tấm Hàn - Rexroth

- Két làm mát dạng tấm

- Diện tích làm mát từ : 25 - 120 m2

- Vật liệu tấm làm mát : thép không rỉ

- Áp suất làm việc từ : 10 -14 bar

Két Làm Mát Dầu Dạng Ống - Trung Quốc

Két Làm Mát Dầu Dạng Ống - Trung Quốc

- Két làm mát dầu dạng ống

- Diện tích làm mát : 2 - 60 m2

- Vật liệu ống : bằng đồng

- Áp suất làm việc 10 -12 bar

Két Làm Mát Dầu Dạng Ống

Két Làm Mát Dầu Dạng Ống

- Két làm mát dầu dạng ống

- Diện tích làm mát : 2 - 60 m2

- Vật liệu ống : bằng đồng

- Áp suất làm việc 10 -12 bar

- Kiểu nối ống dầu & nước : Mặt Bic

Két Làm Mát Dầu Bằng Gió - Trung Quốc

Két Làm Mát Dầu Bằng Gió - Trung Quốc

- Két làm mát dầu bằng gió

- Công suất làm mát max 120 kw

- Lưu lượng max 750 lit/min

- Áp suất làm việc 10-12 bar

Két Làm Mát Dạng Tấm Hàn - Trung Quốc

Két Làm Mát Dạng Tấm Hàn - Trung Quốc

- Két làm mát dầu dạng tấm hàn

- Diện tích làm mát từ 12 - 120 m2

- Port size : 1' - 2 1/2'

- Vật liệu : hợp kim thép không rỉ

Két Làm Mát Dạng Tấm

Két Làm Mát Dạng Tấm

- Két làm mát dạng tấm

- Diện tích làm mát từ : 25 - 120 m2

- Vật liệu tấm làm mát : thép không rỉ

- Áp suất làm việc từ : 10 -12 bar

Két Làm Mát Dạng Tấm - Accessen China

Két Làm Mát Dạng Tấm - Accessen China

- Két làm mát dầu dạng tấm

- Diện tích làm mát : 25 - 600 m2

- Lưu lượng max 2,000 m3/h

- Nhiệt độ làm việc max 140 độc C

- Áp suất : 10 - 14 bar

Điều hoà dân dụng Daikin

Thông tin công ty                 

Hướng dẫn mua hàng                

Chính sách công ty                    

Thông tin website          
Kết nối với chúng tôi     
  • Sơ đồ website
  • Bản đồ đến văn phòng
  • Bản đồ đến nhà máy