Bơm thủy lực

Bơm bánh răng ăn khớp ngoài - Hãng Rexroth

Bơm bánh răng ăn khớp ngoài - Hãng Rexroth

Bơm bánh răng ăn khớp ngoài

Lưu lượng: tới 250 cm³/vòng

Kiểu Bơm : G2, G3 , G4 
Áp suất: tới 250 bar
Vật liệu: Vỏ nhôm / Vỏ gang đúc

Bơm bánh răng ăn khớp trong - Hãng Rexroth

Bơm bánh răng ăn khớp trong - Hãng Rexroth

Bơm bánh răng ăn khớp trong

Lưu lượng: tới 100 cm³/vòng

Kiểu Bơm : PGF , PGH , PGP
Áp suất: tới 250 bar
Vật liệu: Vỏ thép Cacbon

Bơm cánh gạt, lưu lượng cố định - Hãng Rexroth

Bơm cánh gạt, lưu lượng cố định - Hãng Rexroth

Bơm cánh gạt, lưu lượng cố định

Loại: Bơm cánh gạt, lưu lượng cố định

Kiểu bơm : PV7 , PVQ , PVV
Lưu lượng: tới 270 cm³/vòng
Áp suất: tới 275 bar 

Bơm Piston lưu lượng cố định - Hãng Rexroth

Bơm Piston lưu lượng cố định - Hãng Rexroth

Bơm Piston lưu lượng cố định

Loại bơm: Bơm Piston lưu lượng cố định
Lưu lượng: tới 1000 cm³/vòng

Kiểu bơm  : A2FO , A4FO, R4
Áp suất: tới 450 bar

Bơm piston điều chỉnh được đĩa nghiêng- Hãng Rexroth

Bơm piston điều chỉnh được đĩa nghiêng- Hãng Rexroth

Bơm piston điều chỉnh được đĩa nghiêng

Loại bơm: Điều chỉnh được đĩa nghiêng
Lưu lượng: tới 140 cm³/vòng
Áp suất: tới 350 bar

Bơm Piston Hãng Vicker-Eaton

Bơm Piston Hãng Vicker-Eaton

Bơm piston điều chỉnh được đĩa nghiêng

Loại bơm: Điều chỉnh được đĩa nghiêng
Lưu lượng: 57 cm3/vòng tới 141 cm³/vòng
Áp suất: tới 350 bar

Bơm Cánh Gạt Hãng Vicker-Eaton

Bơm Cánh Gạt Hãng Vicker-Eaton

Bơm cánh gạt

Loại: Bơm cánh gạt, lưu lượng cố định

Kiểu bơm : VQ , VH
Lưu lượng: tới 250 cm³/vòng
Áp suất: tới 210 bar 

Bơm Bánh Răng Ăn Khớp Ngoài

Bơm Bánh Răng Ăn Khớp Ngoài

Bơm bánh răng ăn khớp ngoài

Lưu lượng: tới 66- 52 cm³/vòng

Kiểu Bơm : L2, S26
Áp suất: tới 250 bar
Vật liệu: Vỏ nhôm / Vỏ gang đúc

Bơm Piston Kiểu Hydrokraft PVW & PFW

Bơm Piston Kiểu Hydrokraft PVW & PFW

 

Bơm piston Hydrokraft PVW & PFW

 

Loại bơm: Kiểu Piston
Lưu lượng: 66 cm3/vòng tới 250 cm³/vòng
Áp suất: tới 350 bar

 

Bơm Piston Hướng Kính Hãng Atos-Italia

Bơm Piston Hướng Kính Hãng Atos-Italia

Loại bơm: Bơm Piston hướng kính lưu lượng cố định
Lưu lượng: từ 1.7 - 25.4 cm³/vòng

Kiểu bơm  : PFR
Áp suất: từ 350-500  bar

Bơm Piston Kiểu PVM

Bơm Piston Kiểu PVM

Bơm piston điều chỉnh được đĩa nghiêng

Loại bơm: Điều chỉnh được đĩa nghiêng
Lưu lượng: 18 cm3/vòng tới 106 cm³/vòng
Áp suất làm việc  315 bar , Max 380 Bar

Bơm Piston Điều Chỉnh Lưu Lượng

Bơm Piston Điều Chỉnh Lưu Lượng

Bơm piston điều chỉnh được lưu lượng

Loại bơm: Điều chỉnh được lưu lượng
Lưu lượng từ 29 - 88  cm³/vòng
Áp suất từ 250 - 315 bar

Bơm Piston Tích Hợp Van Tỷ Lệ

Bơm Piston Tích Hợp  Van Tỷ Lệ

Bơm piston điều chỉnh lưu lượng bằng van tỷ lệ

Loại bơm: Điều chỉnh lưu lượng không đổi

Kiểu bơm : PVPC-PES
Lưu lượng: 29 cm3/vòng tới 88 cm³/vòng
Áp suất làm việc  315 bar , Max 380 Bar

Bơm Bánh Răng Ăn Khớp Trong & Ăn Khớp Ngoài

Bơm Bánh Răng Ăn Khớp Trong & Ăn Khớp Ngoài

Bơm bánh răng ăn khớp Trong & ăn khớp Ngoài

Lưu lượng từ 1.6 - 52 cm³/vòng

Kiểu Bơm : PFC , PFD
Áp suất từ 210- 260 bar
Vật liệu: Vỏ thép Cacbon

Bơm Cánh Gạt Hãng Atos-Italia

Bơm Cánh Gạt Hãng Atos-Italia

Bơm cánh gạt

Loại: Bơm cánh gạt

Kiểu bơm : PVL , PVT,
Lưu lượng từ 6.8 - 43  cm³/vòng
Áp suất: tới 150 - 250 bar 

Bơm Piston Cố Định Và Thay Đổi Lưu Lượng

Bơm Piston Cố Định Và Thay Đổi Lưu Lượng

Bơm piston cố định lưu lượng và thay đổi lưu lượng

Loại bơm: Điều chỉnh lưu lượng và cố định

Kiểu bơm cố định lưu lượng : F1 , F2 . F11 . F12

Kiểu bơm thay đổi lưu lượng :  PAVC ,

 

Bơm Bánh Răng Hãng Parker

Bơm Bánh Răng Hãng Parker

Bơm bánh răng

Lưu lượng từ 3 - 98 cm³/vòng

Kiểu Bơm : PGP505,  PGP500 , PGP510 , PGP511 , PGP315 , PGP517, PGP330
Áp suất: tới 210 bar
Vật liệu: Vỏ nhôm / Vỏ gang đúc

Bơm Cánh Gạt Hãng Parker

Bơm Cánh Gạt Hãng Parker

Bơm cánh gạt

Loại: Bơm cánh gạt

Kiểu bơm : T7 , T67 , T6C , 
Lưu lượng từ 3.1 - 16.4  cm³/vòng
Áp suất: tới 150 - 250 bar 

Điều hoà dân dụng Daikin

Thông tin công ty                 

Hướng dẫn mua hàng                

Chính sách công ty                    

Thông tin website          
Kết nối với chúng tôi     
  • Sơ đồ website
  • Bản đồ đến văn phòng
  • Bản đồ đến nhà máy