Bộ chia dầu thủy lực

Bộ Chia Dầu Thủy Lực Bánh Răng

Bộ Chia Dầu Thủy Lực Bánh Răng

-Bộ chia dầu thủy lực bánh răng kiểu : FDRA1 , FDRA2 , FDRC3 , FDRC4

-Lưu lượng từ 9 lít/phút mỗi section đến 140 lít/phút.

-Áp xuất 160 đến 300 Bar.

-Hãng SX:RonzioItalia.

Bộ Chia Dầu Thủy Lực Kiểu Bánh Răng - Hãng Ronzio

Bộ Chia Dầu Thủy Lực Kiểu Bánh Răng - Hãng Ronzio

-Bộ chia dầu thủy lực kiểu FDRC3 , FDRC4

-Lưu lượng từ 80 lít/phút mỗi section đến 220 lít/phút.

-Áp xuất 160 đến 300 Bar. Hãng SX:RonzioItalia.

-Sử dụng trong các nhà máy xi măng , các máy công trình ..

 

 

Bộ Chia Dầu Thủy Lực Kiểu 3-2

Bộ Chia Dầu Thủy Lực Kiểu 3-2

-Bộ Chia Dầu Thủy Lực Cùng Chủng Loại

-Lưu lượng 80 đến 220 lít.

-Áp xuất 250 đến 300 Bar.

-Hãng SX:RonzioItalia.

Bộ chia dầu thủy lực bánh răng  sử dụng trong nhà máy xi măng.

Bộ Chia Dầu Thủy Lực Kiểu 2-2

Bộ Chia Dầu Thủy Lực Kiểu 2-2

- Bộ chia dầu thủy lực kiểu hai đầu vào hai đầu ra

- Lưu lượng 80 đến 220 lít.

-Áp xuất 250 đến 300 Bar.

-Hãng SX:RonzioItalia.

Bộ chia dầu thủy lực bánh răng  sử dụng trong các máy công trình và xe chuyển trộn bên tông .

Bộ Chia Dầu Thủy Lực Kiểu 5-4

Bộ Chia Dầu Thủy Lực Kiểu 5-4

 Bộ chia dầu thủy lực kiểu bốn đầu vào năm đầu ra

- Lưu lượng 80 đến 220 lít.

-Áp xuất 250 đến 300 Bar.

-Hãng SX:RonzioItalia.

Bộ chia dầu thủy lực bánh răng  sử dụng trong các máy công trình và xe chuyển trộn bên tông .

Bộ Chi Dầu Thủy Lực Kiểu 3-5

Bộ Chi Dầu Thủy Lực Kiểu 3-5

Bộ chia dầu thủy lực kiểu ba đầu vào năm đầu ra

- Lưu lượng 80 đến 220 lít.

-Áp xuất 250 đến 300 Bar.

-Hãng SX:RonzioItalia.

Bộ chia dầu thủy lực bánh răng  sử dụng trong các máy công trình và xe chuyển trộn bên tông .

Bộ Chia Dầu Thủy Lực Hãng Power- Hydraulic

Bộ Chia Dầu Thủy Lực Hãng Power- Hydraulic

Bộ chia dầu thủy lực kiểu PM2

- Lưu lượng  00047 Gal./Rev./Sect

-Áp xuất 2500 PSI.

-Hãng SX: Power Hydraulic - Germany

Bộ chia dầu thủy lực bánh răng  sử dụng trong các máy công trình và trong trạm dầu nhà máy xi măng  .

Bộ Chia Dầu Thủy Lực Hãng Power-Hydraulic

Bộ Chia Dầu Thủy Lực Hãng Power-Hydraulic

-Bộ chia dầu thủy lực kiểu PM6

-Lưu lượng  000137 Gal./Rev./Sect

-Áp xuất 2000 PSI.

-Hãng SX: Power Hydraulic - Germany

Bộ chia dầu thủy lực bánh răng  sử dụng trong các máy công trình và trong trạm dầu nhà máy xi măng  .

Bộ Chia Dầu Thủy Lực Power Hydraulic

Bộ Chia Dầu Thủy Lực Power Hydraulic

-Bộ chia dầu thủy lực kiểu P23

-Lưu lượng  000304 Gal./Rev./Sect

-Áp xuất 2000 PSI.

-Hãng SX: Power Hydraulic - Germany

Bộ chia dầu thủy lực bánh răng  sử dụng trong các máy công trình và trong trạm dầu nhà máy xi măng  .

Bộ Chia Dầu Thủy Lực Hãng Power Hydraulic

Bộ Chia Dầu Thủy Lực Hãng Power Hydraulic

-Bộ chia dầu thủy lực kiểu PPM2

-Lưu lượng  00047 Gal./Rev./Sect

-Áp xuất 2000 PSI.

-Hãng SX: Power Hydraulic - Germany

Bộ chia dầu thủy lực bánh răng  sử dụng trong các máy công trình và trong trạm dầu nhà máy xi măng  .

Bộ Chia Dầu Thủy Lực Hãng Power Hydraulic

Bộ Chia Dầu Thủy Lực Hãng Power Hydraulic

-Bộ chia dầu thủy lực kiểu P27-40

-Lưu lượng  0004633 Gal./Rev./Sect

-Áp xuất 2000 PSI.

-Hãng SX: Power Hydraulic - Germany

Bộ chia dầu thủy lực bánh răng  sử dụng trong các máy công trình và trong trạm dầu nhà máy xi măng  .

Bộ Chia Dầu Thủy Lực Hãng Power Hydraulic

Bộ Chia Dầu Thủy Lực Hãng Power Hydraulic

-Bộ chia dầu thủy lực kiểu HPR27-40

-Lưu lượng  0.00304 -  0.06330 Gal./Rev./Sect

-Áp xuất 2000 PSI.

-Hãng SX: Power Hydraulic - Germany

Bộ chia dầu thủy lực bánh răng  sử dụng trong các máy công trình và trong trạm dầu nhà máy xi măng 7 Nhà Máy Thép  .

Bộ Chia Dầu Thủy Lực Hãng Casappa-Italia

Bộ Chia Dầu Thủy Lực Hãng Casappa-Italia

-Bộ chia dầu thủy lực kiểu PLD 10•2

-Lưu lượng  0.12 cm3/rev./Sect

-Áp xuất 3000-4000 PSI.

-Hãng SX: Casappa-Italia

Bộ chia dầu thủy lực bánh răng  sử dụng trong các máy công trình và trong trạm dầu nhà máy Thép & các nhà máy xi măng  .

Bộ Chia Dầu Thủy Lực Hãng Casappa-Italia

Bộ Chia Dầu Thủy Lực Hãng Casappa-Italia

-Bộ chia dầu thủy lực kiểu PLD PLD 10•2,15

-Lưu lượng  0.19 cm3/rev./Sect

-Áp xuất 3600-4000 PSI.

-Hãng SX: Casappa-Italia

Bộ chia dầu thủy lực bánh răng  sử dụng trong các máy công trình và trong trạm dầu nhà máy Thép & các nhà máy xi măng  .

Bộ Chia Dầu Thủy Lực Hãng Casappa-Italia

Bộ Chia Dầu Thủy Lực Hãng Casappa-Italia

-Bộ chia dầu thủy lực kiểu PLD PLD 10•4 - 10•6,3

-Lưu lượng  0.24-0.38 cm3/rev./Sect

-Áp xuất 3600-4000 PSI.

-Hãng SX: Casappa-Italia

Bộ chia dầu thủy lực bánh răng  sử dụng trong các máy công trình và trong trạm dầu nhà máy Thép & các nhà máy xi măng

Điều hoà dân dụng Daikin

Thông tin công ty                 

Hướng dẫn mua hàng                

Chính sách công ty                    

Thông tin website          
Kết nối với chúng tôi     
  • Sơ đồ website
  • Bản đồ đến văn phòng
  • Bản đồ đến nhà máy