Bình tích áp thủy lực

Bình Tích Áp Dạng Túi - Hãng Olaer

Bình Tích Áp Dạng Túi - Hãng Olaer

- Loại áp thấp 16bar - Dung tích tới 450L
- Loại áp trung 330bar - Dung tích tới 200L
- Loại áp cao 690bar - Dung tích tới 54L
- Vỏ bình: Cacbon steel

- Hãng SX: Olaer-Parker

Bình Tích Áp Dạng Màng - Hãng Olaer

Bình Tích Áp Dạng Màng - Hãng Olaer

- Dung tích: từ 0.075L đến 4L
- Áp suất: tới 330 bar

- Vật liệu bằng thép Carbon

- Hãng SX: OLAER, ParKer

Bình Tích Áp Kiểu Piston - Hãng Olaer

Bình Tích Áp Kiểu Piston - Hãng Olaer

- Dung tích: từ 0.2L đến 600L
- Áp suất: tới 350 bar

- Vậ liệu bằng thép Carbon

- Hãng SX:  OLAER, ParKer

Ruột Bình Tích Áp Các Loại

Ruột Bình Tích Áp Các Loại

- Dung tích: từ 1L đến 450L
- Áp suất: tới 330 bar / 690 bar
- Cổ ren: 5/8", 7/8", M30, M50, M68
- Vật liệu: NBR, ECO, IIR, FPM.

- Hãng SX: Hydac, OLAER, ParKer

Bình Tích Áp Kiểu Giàn

Bình Tích Áp Kiểu Giàn

- Dung tích từ 25 lít đến 100 lít.

- Vật liêu bằng thép carbon

- Kiểu nối mặt Bic nối đường ống

- Hãng SX: NXQ FENGHUA OALAIER HYDRAURIC CO

Bình Tích Áp Dạng Túi Dài Phi 219mm

Bình Tích Áp Dạng Túi Dài Phi 219mm

- Dung tích: từ 1L đến 450L

- Đường kính 219 mm
- Áp suất: tới 330 bar / 690 bar

- Hãng SX: NXQ FENGHUA OALAIER HYDRAURIC CO

Bình Tích Áp Dạng Túi Dài Phi 219

Bình Tích Áp Dạng Túi Dài Phi 219

- Dung tích: từ 0.63L đến 450L
- Áp suất: tới 330 bar / 690 bar

- Vật liệu bằng : thép Carbon

- Hãng SX: NXQ FENGHUA OALAIER HYDRAURIC CO

Bình Tích Áp Dạng Túi Đường Kính 399mm

Bình Tích Áp Dạng Túi Đường Kính 399mm

- Dung tích: từ 1L đến 450L
- Áp suất: tới 330 bar / 690 bar

- Đường kính : 399 mm

- Vật liệu bằng thép carbon

- Hãng SX: NXQ FENGHUA OALAIER HYDRAURIC CO

Bình Tích Áp Dạng Túi Đường Kính 399mm

Bình Tích Áp Dạng Túi Đường Kính 399mm

- Dung tích: từ 0.63L đến 450L
- Áp suất: tới 330 bar / 690 bar

- Đường kính : 399 mm

- Vật liệu thép carbon

- Hãng SX: NXQ FENGHUA OALAIER HYDRAURIC CO

Bình Tích Áp Dạng Túi - Hãng Hydac

Bình Tích Áp Dạng Túi - Hãng Hydac

- Loại áp thấp 16bar - Dung tích tới 450L
- Loại áp trung 330bar - Dung tích tới 200L
- Loại áp cao 690bar - Dung tích tới 54L
- Vỏ bình: Cacbon steel

- Hãng SX: Hydac - Germany

Bình Tích Áp Dạng Màng - Hãng Hydac

Bình Tích Áp Dạng Màng - Hãng Hydac

- Dung tích: từ 1L đến 4L
- Áp suất: tới 330 bar

- Vật liệu bằng thép Carbon

- Hãng SX: Hydac-Germany

Bình Tích Áp Kiểu Piston - Hãng Hydac

Bình Tích Áp Kiểu Piston - Hãng Hydac

- Dung tích: từ 2L đến 600L
- Áp suất: tới 350 bar

- Vậ liệu bằng thép Carbon

- Hãng SX:  Hydac-Germany

Bình Tích Áp Dạng Túi - Hãng Parker

Bình Tích Áp Dạng Túi - Hãng Parker

- Loại áp thấp 16bar - Dung tích tới 450L
- Loại áp trung 330bar - Dung tích tới 200L
- Loại áp cao 690bar - Dung tích tới 54L
- Vỏ bình: Cacbon steel

- Hãng SX: Parker - Germany

Bình Tích Áp Dạng Màng - Hãng Parker

Bình Tích Áp Dạng Màng - Hãng Parker

- Dung tích: từ 1L đến 4L
- Áp suất: tới 330 bar

- Vật liệu bằng thép Carbon

- Hãng SX: Hydac-Germany

Bình Tích Áp Kiểu Piston - Hãng Parker

Bình Tích Áp Kiểu Piston - Hãng Parker

- Dung tích: từ 2L đến 400L
- Áp suất: tới 350 bar

- Vậ liệu bằng thép Carbon

- Hãng SX:  Parker - Germany

Điều hoà dân dụng Daikin

Thông tin công ty                 

Hướng dẫn mua hàng                

Chính sách công ty                    

Thông tin website          
Kết nối với chúng tôi     
  • Sơ đồ website
  • Bản đồ đến văn phòng
  • Bản đồ đến nhà máy