Rơ Le

Zelio Control RM35TM50MW

Zelio Control RM35TM50MW

 • Tiếp điểm ngõ ra: 2NO.

 • Độ bền điện: 100000 lần đóng cắt.

 • Độ bền cơ khí: 30000000 lần đóng ngắt.

 • Điện áp chuyển mạch: 250VDC.

Zelio Control RM17TU00

Zelio Control RM17TU00

 • Tiếp điểm ngõ ra: 1C/O.

 • Độ bền điện: 100000 lần đóng cắt.

 • Độ bền cơ khí: 30000000 lần đóng ngắt.

 • Điện áp chuyển mạch: 250VDC.

Zelio Control RM17TT00

Zelio Control RM17TT00

 • Tiếp điểm ngõ ra: 1C/O.

 • Độ bền điện: 100000 lần đóng cắt.

 • Độ bền cơ khí: 30000000 lần đóng ngắt.

 • Điện áp chuyển mạch: 250VDC.

Zelio Control RM17TG20

Zelio Control RM17TG20

 • Tiếp điểm ngõ ra: 2C/O.

 • Độ bền điện: 100000 lần đóng cắt.

 • Độ bền cơ khí: 30000000 lần đóng ngắt.

 • Điện áp chuyển mạch: 250VDC.

Zelio Control RM17TG00

Zelio Control RM17TG00

 • Tiếp điểm ngõ ra: 1C/O.

 • Độ bền điện: 100000 lần đóng cắt.

 • Độ bền cơ khí: 30000000 lần đóng ngắt.

 • Điện áp chuyển mạch: 250VDC.

Zelio Control RM35TF30

Zelio Control RM35TF30

 • Tiếp điểm ngõ ra: 2C/O.

 • Độ bền điện: 100000 lần đóng cắt.

 • Độ bền cơ khí: 30000000 lần đóng ngắt.

 • Điện áp chuyển mạch: 250VDC.

Zelio Control RM17TE00

Zelio Control RM17TE00

 • Tiếp điểm ngõ ra: 1C/O.

 • Độ bền điện: 100000 lần đóng cắt.

 • Độ bền cơ khí: 30000000 lần đóng ngắt.

 • Điện áp chuyển mạch: 250VDC.

Zelio Control RM17TA00

Zelio Control RM17TA00

 • Tiếp điểm ngõ ra: 1C/O.

 • Độ bền cơ khí: 30000000 lần đóng ngắt.

 • Điện áp chuyển mạch: 250VAC hoặc <=400VAC.

 • Kích thước: 78 x 22.5 x 80mm.

Zelio Control RM4TR35

Zelio Control RM4TR35

 • Tiếp điểm ngõ ra:2C/O.

 • Độ bền cơ khí: 30000000 lần đóng ngắt.

 • Điện áp chuyển mạch: 250VAC hoặc <=400VAC.

 • Kích thước: 78 x 22.5 x 80mm.

Zelio Control RM4TR31

Zelio Control RM4TR31

 • Tiếp điểm ngõ ra: 2C/O.

 • Độ bền cơ khí: 30000000 lần đóng ngắt.

 • Điện áp chuyển mạch: 250VAC hoặc <=400VAC.

 • Kích thước: 78 x 22.5 x 80mm.

Zelio Control Schneider RM4TA01

Zelio Control Schneider RM4TA01

 • Tiếp điểm ngõ ra: 1C/O.

 • Độ bền cơ khí: 30000000 lần đóng ngắt.

 • Điện áp chuyển mạch: 250VAC hoặc <=400VAC.

 • Kích thước: 78 x 22.5 x 80mm.

Zelio Count XBKT50000U10M

Zelio Count XBKT50000U10M

 • .Màn hình hiển thị : 5 số.

 • Điện áp điều khiển: 24VDC.

 • Reset: Bằng tay.

 • Ngõ vào: Tiếp điểm.

 • Ngõ ra: 1C/O, 20V, 1A

Zelio Relay RXM4GB1F7

Zelio Relay RXM4GB1F7

 • Loại relay: Zelio Relay.

 • Kiểu tiếp điểm:  4C/O.

 • Điện áp điều khiển: 120VAC.

 • Khả năng chịu dòng: 3A.

Zelio Relay RXM4GB1ED

Zelio Relay RXM4GB1ED

 • Loại relay: Zelio Relay.

 • Kiểu tiếp điểm:  4C/O.

 • Điện áp điều khiển: 48VDC.

 • Khả năng chịu dòng: 3A.

Zelio Relay RXM4GB1E7

Zelio Relay RXM4GB1E7

 • Loại relay: Zelio Relay.

 • Kiểu tiếp điểm:  4C/O.

 • Điện áp điều khiển: 48VAC.

 • Khả năng chịu dòng: 3A.

Zelio Relay RXM4GB1BD

Zelio Relay RXM4GB1BD

 • Loại relay: Zelio Relay.

 • Kiểu tiếp điểm:  4C/O.

 • Điện áp điều khiển: 24VDC.

 • Khả năng chịu dòng: 3A.

Zelio Relay RXM4GB1B7

Zelio Relay RXM4GB1B7

 • Loại relay: Zelio Relay.

 • Kiểu tiếp điểm:  4C/O.

 • Điện áp điều khiển: 24VAC.

 • Khả năng chịu dòng: 3A.

Zelio Relay RXM4AB2P7TQ

Zelio Relay RXM4AB2P7TQ

 • Loại relay: Zelio Relay.

 • Kiểu tiếp điểm:  4C/O.

 • Điện áp điều khiển: 230VAC.

 • Khả năng chịu dòng: 6A.

Điều hoà dân dụng Daikin

Thông tin công ty                 

Hướng dẫn mua hàng                

Chính sách công ty                    

Thông tin website          
Kết nối với chúng tôi     
 • Sơ đồ website
 • Bản đồ đến văn phòng
 • Bản đồ đến nhà máy