MCCB

Attomat ( MCCB) ABB

Attomat ( MCCB) ABB

Attomat (MCCB) ABB
Bảo vệ quá tải, ngắn mạch In = 20A … 630A

Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 240V: 18, 25, 50kA

Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 415V: 7.5, 10, 15, 30kAa

MCCB Schneider Easypact EZC100B3020

MCCB Schneider Easypact EZC100B3020

 • Dòng định mức: 20 A

 • Số cực: 3 (Protected poles description: 3T)

 • Dòng cắt: 10 kA tại 220V/240V, 7.5kA tại 380/415 V

 • Hình dạng: 130 x 75 x 60.

Tiếp điểm phụ LADN22

Tiếp điểm phụ LADN22

 • Số lượng tiếp điểm: 2 NO

 • Dạng vặn vít

 • Lắp đặt trước contactor

MCCB Schneider 31637

MCCB Schneider 31637

 • Dòng cắt: 85 kA tại 220V/240V, 36 kA tại 380/415 V

 • Hình dạng: 161x105x86

 • Cấp độ bảo vệ: IP 40 (IEC 60529), IK 07 (EN 50102)

MCCB Schneider 31635

MCCB Schneider 31635

 • Dòng cắt: 85 kA tại 220V/240V, 36 kA tại 380/415 V

 • Hình dạng: 161x105x86

 • Cấp độ bảo vệ: IP 40 (IEC 60529), IK 07 (EN 50102)

MCCB Schneider 31636

MCCB Schneider 31636

 • Dòng cắt: 85 kA tại 220V/240V, 36 kA tại 380/415 V

 • Hình dạng: 161x105x86

 • Cấp độ bảo vệ: IP 40 (IEC 60529), IK 07 (EN 50102)

MCCB Schneider 31630

MCCB Schneider 31630

 • Dòng cắt: 85 kA tại 220V/240V, 36 kA tại 380/415 V

 • Hình dạng: 161x105x86

 • Cấp độ bảo vệ: IP 40 (IEC 60529), IK 07 (EN 50102)

MCCB Schneider 31632

MCCB Schneider 31632

 • Dòng cắt: 85 kA tại 220V/240V, 36 kA tại 380/415 V

 • Hình dạng: 161x105x86

 • Cấp độ bảo vệ: IP 40 (IEC 60529), IK 07 (EN 50102)

MCCB Schneider 30770

MCCB Schneider 30770

 • Dòng cắt: 85 kA tại 220V/240V, 36 kA tại 380/415 V

 • Hình dạng: 161x105x86

 • Cấp độ bảo vệ: IP 40

MCCB Schneider 31634

MCCB Schneider 31634

 • Dòng cắt: 85 kA tại 220V/240V, 36 kA tại 380/415 V

 • Hình dạng: 161x105x86

 • Cấp độ bảo vệ: IP 40 (IEC 60529), IK 07 (EN 50102)

MCCB Schneider 30722

MCCB Schneider 30722

 • Dòng cắt: 150 kA tại 220V/240V, 150 kA tại 380/415 V

 • Hình dạng: 161x140x86

 • Cấp độ bảo vệ: IP 40

MCCB Schneider 30773

MCCB Schneider 30773

 • Dòng cắt: 85 kA tại 220V/240V, 36 kA tại 380/415 V

 • Hình dạng: 161x105x86

 • Cấp độ bảo vệ: IP 40

MCCB Schneider 30711

MCCB Schneider 30711

 • Dòng cắt: 150 kA tại 220V/240V, 150 kA tại 380/415 V

 • Hình dạng: 161x105x86

 • Cấp độ bảo vệ: IP 40

Điều hoà dân dụng Daikin

Thông tin công ty                 

Hướng dẫn mua hàng                

Chính sách công ty                    

Thông tin website          
Kết nối với chúng tôi     
 • Sơ đồ website
 • Bản đồ đến văn phòng
 • Bản đồ đến nhà máy