Khởi động từ

Khởi động từ Schneider LC1DT203PD

Khởi động từ Schneider LC1DT203PD

 • Điện áp cuộn dây: 155 VDC.

 • Độ bền điện: 0.8 triệu lần đóng cắt.

 • Độ bền cơ: 30 triệu lần đóng cắt.

Khởi động từ Schneider LC1K090085V7

Khởi động từ Schneider LC1K090085V7

 • Độ bền cơ 10 triệu lần đóng cắt.

 • Độ bề về điện 0.18x10^6 Lần đóng cắt.

 • Nhiệt độ hoạt động -25 to 50°C

 • Khối lượng 0.18Kg.

Khởi động từ Schneider LC1BM32R40

Khởi động từ Schneider LC1BM32R40

 • Độ bền cơ: 1,2 triệu lần đóng cắt.

 • Nhiệt độ hoạt động: -5 to 55 °C.

 • Kích thước: 490 x 475 x 475 mm (HxWxD).

 • Khối lượng: 44 kg.

Khởi động từ Schneider LC1K090085P7

Khởi động từ Schneider LC1K090085P7

 • Độ bền cơ 10 triệu lần đóng cắt.

 • Độ bề về điện 0.18x10^6 Lần đóng cắt.

 • Nhiệt độ hoạt động -25 to 50°C

 • Khối lượng 0.18Kg.

Khởi động từ Schneider LC1K090085Q7

Khởi động từ Schneider LC1K090085Q7

 • Độ bền cơ 10 triệu lần đóng cắt.

 • Độ bề về điện 0.18x10^6 Lần đóng cắt.

 • Nhiệt độ hoạt động -25 to 50°C

 • Khối lượng 0.18Kg

Khởi động từ Schneider LC1DT203P7

Khởi động từ Schneider LC1DT203P7

 • Tiếp điểm phụ: 1 NO + 1 NC.

 • Điện áp cuộn dây:  230 V AC.

 • Độ bền điện: 0.8 triệu lần đóng cắt.

 • Độ bền cơ: 30 triệu lần đóng cắt.

Khởi động từ Schneider LC1BM32RD13

Khởi động từ Schneider LC1BM32RD13

 • Độ bền cơ: 1,2 triệu lần đóng cắt.

 • Nhiệt độ hoạt động: -5 to 55 °C.

 • Kích thước: 490 x 475 x 475 mm (HxWxD).

 • Khối lượng: 44 kg.

Khởi động từ Schneider LC1DT203ND

Khởi động từ Schneider LC1DT203ND

 • Tiếp điểm phụ: 1 NO + 1 NC.

 • Điện áp cuộn dây:  60 V DC.

 • Độ bền điện: 0.8 triệu lần đóng cắt.

 • Độ bền cơ: 30 triệu lần đóng cắt.

Khởi động từ Schneiderr LC1K090085M72

Khởi động từ Schneiderr LC1K090085M72

 • Độ bền cơ 10 triệu lần đóng cắt.

 • Độ bề về điện 0.18x10^6 Lần đóng cắt.

 • Nhiệt độ hoạt động -25 to 50°C

 • Khối lượng 0.18Kg.

Khởi động từ Schneider LC1BM32R31

Khởi động từ Schneider LC1BM32R31

 • Độ bền cơ: 1,2 triệu lần đóng cắt.

 • Nhiệt độ hoạt động: -5 to 55 °C.

 • Kích thước: 490 x 475 x 475 mm (HxWxD).

 • Khối lượng: 44 kg.

Khởi động từ Schneider LC1BM32RD22

Khởi động từ Schneider LC1BM32RD22

 • Độ bền cơ: 1,2 triệu lần đóng cắt.

 • Nhiệt độ hoạt động: -5 to 55 °C.

 • Kích thước: 490 x 475 x 475 mm (HxWxD).

 • Khối lượng: 44 kg.

Khởi động từ Schneider LC1DT203N7

Khởi động từ Schneider LC1DT203N7

 • Tiếp điểm phụ: 1 NO + 1 NC.

 • Điện áp cuộn dây: 415 V AC .

 • Độ bền điện: 0.8 triệu lần đóng cắt.

 • Độ bền cơ: 15 triệu lần đóng cắt.

Khởi động từ Schneider LC1K090085M7

Khởi động từ Schneider LC1K090085M7

 • Độ bền cơ 10 triệu lần đóng cắt.

 • Độ bề về điện 0.18x10^6 Lần đóng cắt.

 • Nhiệt độ hoạt động -25 to 50°C

 • Khối lượng 0.18Kg.

Khởi động từ Schneider LC1K090085J7

Khởi động từ Schneider LC1K090085J7

 • Điện áp cuộn coil 12VAC.

 • Độ bền cơ 10 triệu lần đóng cắt.

 • Độ bề về điện 0.18x10^6 Lần đóng cắt.

 • Nhiệt độ hoạt động -25 to 50°C

Khởi động từ Schneider LC1DT203ML

Khởi động từ Schneider LC1DT203ML

 • Tiếp điểm phụ: 1 NO + 1 NC.

 • Điện áp cuộn dây: 220 V DC.

 • Độ bền điện: 0.8 triệu lần đóng cắt.

 • Độ bền cơ: 30 triệu lần đóng cắt.

Khởi động từ Schneider LC1K090085G7

Khởi động từ Schneider LC1K090085G7

 • Độ bền cơ 10 triệu lần đóng cắt.

 • Độ bề về điện 0.18x10^6 Lần đóng cắt.

 • Nhiệt độ hoạt động -25 to 50°C

 • Khối lượng 0.18Kg.

Khởi động từ Schneider LC1K090085FE7

Khởi động từ Schneider LC1K090085FE7

 • Độ bền cơ 10 triệu lần đóng cắt.

 • Độ bề về điện 0.18x10^6 Lần đóng cắt.

 • Nhiệt độ hoạt động -25 to 50°C

 • Khối lượng 0.18Kg.

Khởi động từ Schneider LC1BM32R22

Khởi động từ Schneider LC1BM32R22

 • Độ bền cơ: 1,2 triệu lần đóng cắt.

 • Nhiệt độ hoạt động: -5 to 55 °C.

 • Kích thước: 490 x 475 x 475 mm (HxWxD).

 • Khối lượng: 44 kg.

Điều hoà dân dụng Daikin

Thông tin công ty                 

Hướng dẫn mua hàng                

Chính sách công ty                    

Thông tin website          
Kết nối với chúng tôi     
 • Sơ đồ website
 • Bản đồ đến văn phòng
 • Bản đồ đến nhà máy