Xích Tải , Xích Cào

Xích Tải Liệu Nhà Máy Xi Măng

Xích Tải Liệu Nhà Máy Xi Măng

Tên Thiết bị: Xích Tải Liệu
Hãng: Kettenwulf - Germany
Xích cào ( Liệu, bụi, tro xỉ trong nhà máy xi măng)

Xích Tải Liệu Kiểu P152 Dùng Trong Nhà Máy Xi Măng

Xích Tải Liệu Kiểu P152 Dùng Trong Nhà Máy Xi Măng

Tên Thiết bị: Xích Tải Liệu
Hãng: Kettenwulf - Germany
Xích cào ( Liệu, bụi, tro xỉ trong nhà máy xi măng)

Xích tải liệu gầu nâng trong NM Xi Măng

Xích tải liệu gầu nâng trong NM Xi Măng

Tên Thiết bị: Xích Tải Liệu
Hãng: Kettenwulf - Germany
Xích cào ( Liệu, bụi, tro xỉ trong nhà máy xi măng)

Xích Tải Liệu - Sản Xuất Tại Trung Quốc

Xích Tải Liệu - Sản Xuất Tại Trung Quốc

Tên Thiết bị: Xích Tải Liệu
Hãng sản xuất tại Trung Quốc
Xích cào ( Liệu, bụi, tro xỉ trong nhà máy xi măng)

Xích Tải Gầu Xiên Sản Xuất Tại Trung Quốc

Xích Tải Gầu Xiên Sản Xuất Tại Trung Quốc

Tên Thiết bị: Xích Tải Liệu Gầu Xiên
Hãng: sản xuất tại Trung Quốc
Xích tải gầu xiên  trong nhà máy xi măng

Xích Tải Gầu Nâng Sản Xuất Tại Trung Quốc

Xích Tải Gầu Nâng Sản Xuất Tại Trung Quốc

Tên Thiết bị: Xích Tải Liệu Gầu Nâng
Hãng: Sản Xuất Tại Trung Quốc
Xích Tải Liệu Gầu Nâng trong nhà máy xi măng

Xích Tải Các Loại - Sản Xuất Tại Trung Quốc

Xích Tải Các Loại - Sản Xuất Tại Trung Quốc

Xích tải các loại : Gầu Nâng , Gầu Xiên , Máy Cào Kho Tròn

Sản xuất tại Trung Quốc theo yêu cầu

Vật liệu theo yêu cầu

Sử dụng trong các nhà máy xi măng .

Điều hoà dân dụng Daikin

Thông tin công ty                 

Hướng dẫn mua hàng                

Chính sách công ty                    

Thông tin website          
Kết nối với chúng tôi     
  • Sơ đồ website
  • Bản đồ đến văn phòng
  • Bản đồ đến nhà máy