Khớp Nối Thủy Lực

Khớp Nối Thủy Lực Sản Xuất Tại Trung Quốc

Khớp Nối Thủy Lực Sản Xuất Tại Trung Quốc

-Khớp Nối Thủy Lực Kiểu : YOX , YOXII , YOX III...

-Motor Power : 15 -90 kw

- Vật liệu bằng Nhôm , bearing SKF or China

- Sử dụng trong các vị trí gầu nâng , gầu xiên nhà máy xi măng

Khớp Nối Thủy Lực Sản Xuất Tại Trung Quốc

Khớp Nối Thủy Lực Sản Xuất Tại Trung Quốc

-Khớp Nối Thủy Lực Kiểu : YOXIIz , YOXIIIz , YOXe...

-Motor Power : 15 -90 kw

- Vật liệu bằng Nhôm , bearing SKF or China

- Sử dụng trong các vị trí gầu nâng , gầu xiên nhà máy xi măng

Khớp Nối Thủy Lực Sản Xuất Tại Trung Quốc

Khớp Nối Thủy Lực Sản Xuất Tại Trung Quốc

-Khớp Nối Thủy Lực Kiểu : YOTGC750W

-Motor Power :510 -1450 kw

- Vật liệu bằng Nhôm , bearing SKF or China

- Sử dụng trong các vị trí lò nung clinker

Khớp Nối Thủy Lực Hãng Flender - Germany

Khớp Nối Thủy Lực Hãng Flender - Germany

-Khớp Nối Thủy Lực Kiểu : FNO490 , FNO425

-Motor Power : 55 -110 kw

-Vật liệu bằng Nhôm , bearing SKF

-Sử dụng trong các vị trí gầu nâng , gầu xiên nhà máy xi măng

Khớp Nối Thủy Lực Hãng Flender - Germany

Khớp Nối Thủy Lực Hãng Flender - Germany

-Khớp Nối Thủy Lực Kiểu : ZAPEX ZW 545

-Motor Power : 55 -110 kw

-Vật liệu bằng Nhôm , bearing SKF

-Sử dụng trong các vị trí gầu nâng , gầu xiên nhà máy xi măng

Khớp Nối Thủy Lực Hãng Flender - Germany

Khớp Nối Thủy Lực Hãng Flender - Germany

-Khớp Nối Thủy Lực Kiểu : FNA, FDA

-Motor Power : 55 -200 kw

-Vật liệu bằng Nhôm , bearing SKF

-Sử dụng trong các vị trí gầu nâng , gầu xiên nhà máy xi măng

Khớp Nối Thủy Lực Hãng Voith - Germany

Khớp Nối Thủy Lực Hãng Voith - Germany

-Khớp Nối Thủy Lực Kiểu : T , TV , TVV , TVS , TVF , TFY...

-Motor Power : 30 -110 kw

-Vật liệu bằng Nhôm , bearing SKF

-Sử dụng trong các vị trí gầu nâng , gầu xiên nhà máy xi măng

Khớp Nối Thủy Lực Hãng Voith - Germany

Khớp Nối Thủy Lực Hãng Voith - Germany

-Khớp Nối Thủy Lực Kiểu : TPK , TPW, ..

-Motor Power : 30 -110 kw

-Vật liệu bằng Nhôm , bearing SKF

-Sử dụng trong các vị trí gầu nâng , gầu xiên nhà máy xi măng

Khớp Nối Thủy Lực Hãng Voith - Germany

Khớp Nối Thủy Lực Hãng Voith - Germany

-Khớp Nối Thủy Lực Kiểu :  Variable speed Fluid Coupling 

-Motor Power :100 -10000 kw

- Vật liệu bằng Nhôm , bearing SKF

- Sử dụng trong các vị trí lò nung clinker, Giàn khoan dầu khí , Nhiệt điện..

Khớp Nối Bơm & Động Cơ - Rotex

Khớp Nối Bơm & Động Cơ - Rotex

-Khớp Nối Bơm - Động Cơ Hãng Rotex

-Công suất động cơ : 5 - 75 Kw

- Vật liệu khớp nối  bằng : Nhôm , Thép

- Vật liệu giảm chấn : Cao Su

 

Khớp Nối Động Cơ - Hộp Giảm Tốc - Ringspann

Khớp Nối Động Cơ - Hộp Giảm Tốc - Ringspann

-Khớp Nối Hộp giảm tốc - Động Cơ Hãng Ringspann

- Kiểu : RFK , RWK, L

-Công suất động cơ : 5 - 75 Kw

- Vật liệu khớp nối  bằng : Thép

 

Khớp Nối & Bell- Housing - Hãng MP Filtri

Khớp Nối & Bell- Housing - Hãng MP Filtri

-Khớp Nối Bơm - Động Cơ , Bell- Housing

- Hãng MP Filtri - Italia

-Công suất động cơ : 5 - 75 Kw

- Vật liệu khớp nối  bằng : Nhôm , Thép

- Vật liệu giảm chấn : Cao Su

Khớp Nối Bơm - Động Cơ - SX Tại Trung Quốc

Khớp Nối Bơm - Động Cơ - SX Tại Trung Quốc

-Khớp Nối Bơm - Động Cơ Kiểu NL , XL

-Công suất động cơ : 5 - 15 Kw

- Vật liệu khớp nối  bằng : Thép

- Vật liệu vành răng khớp nối : Nhựa tổng hợp

 

Điều hoà dân dụng Daikin

Thông tin công ty                 

Hướng dẫn mua hàng                

Chính sách công ty                    

Thông tin website          
Kết nối với chúng tôi     
  • Sơ đồ website
  • Bản đồ đến văn phòng
  • Bản đồ đến nhà máy