Thiết bị cơ khí

Bộ chấp hành Actuator

Bộ chấp hành Actuator

Bộ chấp hành - Actuator
Model: AS-25K
Momen: 250Nm; Công suất: 0.065kW
Nguồn: 220V; Tín hiệu ra: 4-20mA

Xích Tải Liệu Nhà Máy Xi Măng

Xích Tải Liệu Nhà Máy Xi Măng

Tên Thiết bị: Xích Tải Liệu
Hãng: Kettenwulf - Germany
Xích cào ( Liệu, bụi, tro xỉ trong nhà máy xi măng)

Khớp Nối Thủy Lực Sản Xuất Tại Trung Quốc

Khớp Nối Thủy Lực Sản Xuất Tại Trung Quốc

-Khớp Nối Thủy Lực Kiểu : YOX , YOXII , YOX III...

-Motor Power : 15 -90 kw

- Vật liệu bằng Nhôm , bearing SKF or China

- Sử dụng trong các vị trí gầu nâng , gầu xiên nhà máy xi măng

Khớp Nối Thủy Lực Sản Xuất Tại Trung Quốc

Khớp Nối Thủy Lực Sản Xuất Tại Trung Quốc

-Khớp Nối Thủy Lực Kiểu : YOXIIz , YOXIIIz , YOXe...

-Motor Power : 15 -90 kw

- Vật liệu bằng Nhôm , bearing SKF or China

- Sử dụng trong các vị trí gầu nâng , gầu xiên nhà máy xi măng

Khớp Nối Thủy Lực Sản Xuất Tại Trung Quốc

Khớp Nối Thủy Lực Sản Xuất Tại Trung Quốc

-Khớp Nối Thủy Lực Kiểu : YOTGC750W

-Motor Power :510 -1450 kw

- Vật liệu bằng Nhôm , bearing SKF or China

- Sử dụng trong các vị trí lò nung clinker

Xích Tải Liệu Kiểu P152 Dùng Trong Nhà Máy Xi Măng

Xích Tải Liệu Kiểu P152 Dùng Trong Nhà Máy Xi Măng

Tên Thiết bị: Xích Tải Liệu
Hãng: Kettenwulf - Germany
Xích cào ( Liệu, bụi, tro xỉ trong nhà máy xi măng)

Xích tải liệu gầu nâng trong NM Xi Măng

Xích tải liệu gầu nâng trong NM Xi Măng

Tên Thiết bị: Xích Tải Liệu
Hãng: Kettenwulf - Germany
Xích cào ( Liệu, bụi, tro xỉ trong nhà máy xi măng)

Động cơ giảm tốc loại R - Sew

Động cơ giảm tốc loại R - Sew

- Động cơ giảm tốc loại R nhập khẩu từ Đức

- Hãng sản xuất Sew

- Công suất : 0.1,2 - 160 Kw

- Kiểu chân đế hoặc mặt Bic

Động cơ liền giảm tốc loại F - Sew

Động cơ liền giảm tốc loại F - Sew

-Động cơ liền giảm tốc loại F nhập khẩu từ Đức

- Hãng sản xuất Sew

- Công suất : 0.1,2 - 90 Kw

- Kiểu chân đế hoặc mặt Bic hoặc trục rỗng

Động cơ giảm tốc loại P- Sew

Động cơ giảm tốc loại P- Sew

-Động cơ giảm tốc loại P được nhập khẩu từ Đức

-Động cơ liền giảm tốc loại F nhập khẩu từ Đức

- Hãng sản xuất Sew

- Momen định mức : 24 - 500 kNm

- Kiểu chân đế hoặc mặt Bic hoặc trục rỗng

Hộp giảm tốc loại M- Hãng Sew

Hộp giảm tốc loại M- Hãng Sew

-Hộp giảm tốc loại M được nhập khẩu từ Đức

- Hãng sản xuất Sew

- Momen định mức : 24 - 500 kNm

- Kiểu chân đế hoặc mặt Bic hoặc chân đế

Xích Tải Liệu - Sản Xuất Tại Trung Quốc

Xích Tải Liệu - Sản Xuất Tại Trung Quốc

Tên Thiết bị: Xích Tải Liệu
Hãng sản xuất tại Trung Quốc
Xích cào ( Liệu, bụi, tro xỉ trong nhà máy xi măng)

Xích Tải Gầu Xiên Sản Xuất Tại Trung Quốc

Xích Tải Gầu Xiên Sản Xuất Tại Trung Quốc

Tên Thiết bị: Xích Tải Liệu Gầu Xiên
Hãng: sản xuất tại Trung Quốc
Xích tải gầu xiên  trong nhà máy xi măng

Xích Tải Gầu Nâng Sản Xuất Tại Trung Quốc

Xích Tải Gầu Nâng Sản Xuất Tại Trung Quốc

Tên Thiết bị: Xích Tải Liệu Gầu Nâng
Hãng: Sản Xuất Tại Trung Quốc
Xích Tải Liệu Gầu Nâng trong nhà máy xi măng

Xích Tải Các Loại - Sản Xuất Tại Trung Quốc

Xích Tải Các Loại - Sản Xuất Tại Trung Quốc

Xích tải các loại : Gầu Nâng , Gầu Xiên , Máy Cào Kho Tròn

Sản xuất tại Trung Quốc theo yêu cầu

Vật liệu theo yêu cầu

Sử dụng trong các nhà máy xi măng .

Hộp Giảm Tốc Hãng Flender

Hộp Giảm Tốc Hãng Flender

Hộp giảm tốc loại : B2SV , B3DH , B4DH ..

- Hãng sản xuất Flender-Seimens

- Momen định mức : 24 - 500 kNm

- Kiểu chân đế hoặc mặt Bic hoặc chân đế

Hộp Giảm Tốc Công Suất Lớn - Flender

Hộp Giảm Tốc Công Suất Lớn - Flender

- Hộp giảm tốc công suất lớn

- Hãng sản xuất Flender-Seimens

- Power : 1000 - 5000 Kw

- Kiểu chân đế hoặc mặt Bic hoặc chân đế

- Sử dụng trong các máy nghiền Liệu , Nghiền Than trong nhà máy xi măng

Hộp Giảm Tốc Hãng Guomao - China

Hộp Giảm Tốc Hãng Guomao - China

- Hộp giảm tốc liền động cơ điện

- Kiểu : BLY , XWD , XWEP ...

- Công suất : 1,5 - 15 kw

- Kiểu lắp mặt Bic & chân đế

Hộp Giảm Tốc Hãng Guomao - China

Hộp Giảm Tốc Hãng Guomao - China

- Hộp giảm tốc kiểu : DCY , ZQ, ZSY

- Công suất : 15- 75 kw

- Kiểu lắp chân đế

- Sử dụng trong các vị trí gầu nâng , gầu xiên nhà máy xi măng

Hộp Giảm Tốc Hãng Guomao - China

Hộp Giảm Tốc Hãng Guomao - China

- Hộp giảm tốc kiểu hành tinh  : NGW ,..

- Công suất : 15- 750 kw

- Kiểu lắp mặt Bic

- Sử dụng trong các vị trí , gầu xiên , Máy Cán Clinker  nhà máy xi măng

Hộp Giảm Tốc Công Suất Lớn Hãng NGC-China

Hộp Giảm Tốc Công Suất Lớn Hãng NGC-China

- Hộp giảm tốc công suất lớn

- Hãng sản xuất NGC- China

- Power : 1000 - 5000 Kw

- Kiểu chân đế

- Sử dụng trong các máy nghiền Liệu , Nghiền Than trong nhà máy xi măng, trong các nhà máy Điện Gió , Hệ Thống Cảng , Tàu biển..

Hộp Giảm Tốc Công Suất Lớn Hãng NGC

Hộp Giảm Tốc Công Suất Lớn Hãng NGC

- Hộp giảm tốc công suất lớn kiểu : MLX , MFY

- Hãng sản xuất NGC- China

- Power : 1000 - 5000 Kw

- Kiểu chân đế

- Sử dụng ở các vị trí  lò nung nhà máy xi măng,

Hộp Giảm Tốc Công Suất Lớn Hãng- ChongQing

Hộp Giảm Tốc Công Suất Lớn Hãng- ChongQing

- Hộp giảm tốc công suất lớn kiểu : JLX , JLP

- Hãng sản xuất ChongQing- China

- Power : 1000 - 5000 Kw

- Kiểu chân đế

- Sử dụng trong các máy nghiền Liệu , Nghiền Than trong nhà máy xi măng

Hộp Giảm Tốc Hãng - Jiangyin China

Hộp Giảm Tốc Hãng - Jiangyin China

- Hộp giảm tốc kiểu : DCY , ZQ, ZSY

- Công suất : 15- 75 kw

- Kiểu lắp chân đế

- Sử dụng trong các vị trí gầu nâng , gầu xiên nhà máy xi măng

Hộp Giảm Tốc Hãng JiangYin-China

Hộp Giảm Tốc Hãng JiangYin-China

- Hộp giảm tốc liền động cơ điện

- Kiểu : TY140 , TY180 ..

- Công suất : 1,5 - 15 kw

- Kiểu lắp mặt BIC

Khớp Nối Thủy Lực Hãng Flender - Germany

Khớp Nối Thủy Lực Hãng Flender - Germany

-Khớp Nối Thủy Lực Kiểu : FNO490 , FNO425

-Motor Power : 55 -110 kw

-Vật liệu bằng Nhôm , bearing SKF

-Sử dụng trong các vị trí gầu nâng , gầu xiên nhà máy xi măng

Khớp Nối Thủy Lực Hãng Flender - Germany

Khớp Nối Thủy Lực Hãng Flender - Germany

-Khớp Nối Thủy Lực Kiểu : ZAPEX ZW 545

-Motor Power : 55 -110 kw

-Vật liệu bằng Nhôm , bearing SKF

-Sử dụng trong các vị trí gầu nâng , gầu xiên nhà máy xi măng

Khớp Nối Thủy Lực Hãng Flender - Germany

Khớp Nối Thủy Lực Hãng Flender - Germany

-Khớp Nối Thủy Lực Kiểu : FNA, FDA

-Motor Power : 55 -200 kw

-Vật liệu bằng Nhôm , bearing SKF

-Sử dụng trong các vị trí gầu nâng , gầu xiên nhà máy xi măng

Khớp Nối Thủy Lực Hãng Voith - Germany

Khớp Nối Thủy Lực Hãng Voith - Germany

-Khớp Nối Thủy Lực Kiểu : T , TV , TVV , TVS , TVF , TFY...

-Motor Power : 30 -110 kw

-Vật liệu bằng Nhôm , bearing SKF

-Sử dụng trong các vị trí gầu nâng , gầu xiên nhà máy xi măng

Khớp Nối Thủy Lực Hãng Voith - Germany

Khớp Nối Thủy Lực Hãng Voith - Germany

-Khớp Nối Thủy Lực Kiểu : TPK , TPW, ..

-Motor Power : 30 -110 kw

-Vật liệu bằng Nhôm , bearing SKF

-Sử dụng trong các vị trí gầu nâng , gầu xiên nhà máy xi măng

Khớp Nối Thủy Lực Hãng Voith - Germany

Khớp Nối Thủy Lực Hãng Voith - Germany

-Khớp Nối Thủy Lực Kiểu :  Variable speed Fluid Coupling 

-Motor Power :100 -10000 kw

- Vật liệu bằng Nhôm , bearing SKF

- Sử dụng trong các vị trí lò nung clinker, Giàn khoan dầu khí , Nhiệt điện..

Khớp Nối Bơm & Động Cơ - Rotex

Khớp Nối Bơm & Động Cơ - Rotex

-Khớp Nối Bơm - Động Cơ Hãng Rotex

-Công suất động cơ : 5 - 75 Kw

- Vật liệu khớp nối  bằng : Nhôm , Thép

- Vật liệu giảm chấn : Cao Su

 

Khớp Nối Động Cơ - Hộp Giảm Tốc - Ringspann

Khớp Nối Động Cơ - Hộp Giảm Tốc - Ringspann

-Khớp Nối Hộp giảm tốc - Động Cơ Hãng Ringspann

- Kiểu : RFK , RWK, L

-Công suất động cơ : 5 - 75 Kw

- Vật liệu khớp nối  bằng : Thép

 

Khớp Nối & Bell- Housing - Hãng MP Filtri

Khớp Nối & Bell- Housing - Hãng MP Filtri

-Khớp Nối Bơm - Động Cơ , Bell- Housing

- Hãng MP Filtri - Italia

-Công suất động cơ : 5 - 75 Kw

- Vật liệu khớp nối  bằng : Nhôm , Thép

- Vật liệu giảm chấn : Cao Su

Khớp Nối Bơm - Động Cơ - SX Tại Trung Quốc

Khớp Nối Bơm - Động Cơ - SX Tại Trung Quốc

-Khớp Nối Bơm - Động Cơ Kiểu NL , XL

-Công suất động cơ : 5 - 15 Kw

- Vật liệu khớp nối  bằng : Thép

- Vật liệu vành răng khớp nối : Nhựa tổng hợp

 

Van Quay Kiểu YJD-CX - Trung Quốc

Van Quay Kiểu YJD-CX - Trung Quốc

- Vay quay cấp liệu sản xuất tại Trung Quốc

- Kiểu YJD-CX : 4 , 10 , 16 , 26 , 40

- Cống suất động cơ 0.55 - 15 kw

- Vật liệu bằng thép

Van Quay Cấp Liệu - SX Trung Quốc

Van Quay Cấp Liệu  - SX Trung Quốc

- Vay quay cấp liệu sản xuất tại Trung Quốc

- Kiểu DXVM-F  : 4 , 10 , 16 , 26 , 40

- Cống suất động cơ 0.55 - 2.2 kw

- Vật liệu bằng thép

Van Quay Cấp Liệu Máy Nghiền Đứng

Van Quay Cấp Liệu Máy Nghiền Đứng

- Vay quay cấp liệu cho máy nghiền liệu , máy nghiền than

- Kiểu YJD-HX 610x620

- Cống suất động cơ 6 kw

- Vật liệu bằng thép

Van Động Động Khí Nén - Festo

Van Động Động Khí Nén - Festo

-Van Điện Động Khí Nén kiểu : VZXF, VZBA

-Áp suất làm việc 0-12 bar

-Vật liệu bằng Nhôm

- Sử dụng trong các Silo nhà máy xi măng

Vành Răng Lò Nung Clinker

Vành Răng Lò Nung Clinker

- Vành răng lò nung clinker

- Vật liệu :  ZG35CrMo steel and 42CrMo steel

- Công suất lò nung clinker : 2,500 , 3000, 5000 , 6000 tấn/ngày

 

Vòng Bi Lò Nung Clinker

Vòng Bi Lò Nung Clinker

- Vòng bi size lớn trong lò nung clinker

- Công suất lò nung : 1,000 , 2,500 , 3,000 , 5,000 , 60000 tấn/ngày

- Vật liệu chế tạo : theo yêu cầu

Con Lăn Lò Nung Clinker

Con Lăn Lò Nung Clinker

- Con lăn lò nung Clinker

- Dùng cho lò nung công suất : 2500 , 3000 , 5000, 6000 tấn/ngày

- Vật liệu chống mài mòn hoặc theo yêu cầu của khách hàng

Con Lăn Thủy Lực Đẩy Lò Nung Clinker

Con Lăn Thủy Lực Đẩy Lò Nung Clinker

- Con lăn thủy lực đẩy lò nung clinker

- Lắp cho lò nung công suất : 2500 , 3000 , 5000 , 6000 tấn/ngày

- Vòng bi lắp cho con lăn : SKF hoặc ZWZ

Con Lăn Máy Nghiền Đứng

Con Lăn Máy Nghiền Đứng

- Con lăn lắp cho máy nghiền đứng :

  + Máy nghiền liệu

  + Máy nghiền than

  + Máy nghiền xi măng

- Vật liệu chế tạo theo yêu cầu

Bánh Răng Ăn Khớp Size Lớn

Bánh Răng Ăn Khớp Size Lớn

- Bánh răng ăn khớp size lớn

- Sử dụng trong các vị trí Lò Nung Clinker , Máy Nghiền Đứng , Hộp giảm tốc công suất lớn

- Vật liệu chế tạo : theo yêu cầu

Quạt Li Tâm Công Suất Lớn

Quạt Li Tâm Công Suất Lớn

- Quạt li tâm công suất lớn

- Công suất tới 420,000 m3/h

- Áp suất : 10000 Pa

- Sử dụng trong các vị trí như : tháp trao đổi nhiệt , Máy Nghiền Liệu , Máy nghiền xi măng ..

Quạt Root Sử Dụng Trong Nhà Máy Xi Măng

Quạt Root Sử Dụng Trong Nhà Máy Xi Măng

- Quạt Root sử dụng trong các nhà máy xi măng

- Công suất 5000 - 25000 m3/h

- Áp suất làm việc : 5000-1000 Pa

Máy Cán Clinker Xi Măng

Máy Cán Clinker Xi Măng

- Máy cán Cliker xi măng

- Kiểu : Rulo

- Công suất : 3500-4500  tấn/ngày

-Cỡ hạt đầu ra 90% <25 mm

Điều hoà dân dụng Daikin

Thông tin công ty                 

Hướng dẫn mua hàng                

Chính sách công ty                    

Thông tin website          
Kết nối với chúng tôi     
  • Sơ đồ website
  • Bản đồ đến văn phòng
  • Bản đồ đến nhà máy