Sản phẩm

Compact, 50V Applications

TypeDescriptionPart No.
TU810With screw terminals3BSE013230R1
TU812With 25 pin D-sub connector3BSE013232R1
TU814With 3 crimp snap-in connectors.3BSE013233R1

Compact, 250V Applications

TypeDescriptionPart No.
TU811With screw terminals.3BSE013231R1
TU813With 3 crimp snap-in connectors.3BSE036714R1

Extended, 50V Applications

TypeDescriptionPart No.
TU830With screw terminals, pwr. distribution & fuse.3BSE013234R1
TU835With screw terminals, pwr. distribution & fuse.3BSE013236R1
TU838With screw terminals, pwr. distribution & fuse.3BSE008572R1
TU833With spring-cage term., pwr. distribution & fuse.3BSE038726R1

Extended, 250V Applications

TypeDescriptionPart No.
TU831With screw terminals, pwr. distribution & fuse.3BSE013235R1
TU836With screw terminals, pwr. distribution & fuse.3BSE013237R1
TU837With screw terminals, pwr. distribution & fuse.3BSE013238R1
TU839With screw terminals, pwr. distribution & fuse.3BSE046966R1

Redundancy, 50V Applications

TypeDescriptionPart No.
TU842(horiz./vert. mounting) w. screw terminals.3BSE020850R1
TU843(horiz./vert. mounting) w. screw terminals.3BSE021443R1
TU844(horiz./vert. mounting). With screw terminals and shunt sticks, TY80X.3BSE021445R1
TU845(horiz./vert. mounting). With screw terminals and shunt sticks, TY80X.3BSE021447R1
TU805For DI801 & DO801. With field power distribution screw terminals.3BSE035990R1

 

 

 

 

Tên sản phẩmS800 Module Termination Units
Xuất xứABB
Bảo hành12 tháng
Chi tiếtVui lòng liên hệ.

SẢN PHẨM LIÊN QUAN