Lịch sử hình thành

CÔNG TY CỔ PHẦN Bình Phát được thành lập theo giấy chứng nhận ĐKKD số .... ngày ..... của Dở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội.

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN Bình Phát

Tên viết bằng tiếng nước ngoài: 

Địa chỉ trụ sở chính: 

Điện thoại: 

Email: info@binhphat.vn

Điều hoà dân dụng Daikin

Thông tin công ty                 

Hướng dẫn mua hàng                

Chính sách công ty                    

Thông tin website          
Kết nối với chúng tôi     
  • Sơ đồ website
  • Bản đồ đến văn phòng
  • Bản đồ đến nhà máy