Máy thổi khí

Máy thổi khí nén trực tiếp EXEN - Direct Blaster EDB4-60

Máy thổi khí nén trực tiếp EXEN - Direct Blaster EDB4-60

- Máy thổi khí nén trực tiếp EXEN EDB4-60

- Direct Blaster EDB4-60

- Dung lượng thùng chứa: 60 lit

- Áp suất làm việc: 0.3-0.7 MPa

- Xuất xứ - Nhật Bản

- Giá bán: Hotline: 0902048024

Máy phun khí nén trực tiếp EXEN - Direct Blaster EDB2.5

Máy phun khí nén trực tiếp EXEN - Direct Blaster EDB2.5

- Máy thổi khí nén trực tiếp EXEN EDB2.5-20

- Direct Blaster EDB2.5-20

- Dung lượng thùng chứa: 20 lit

- Áp suất làm việc: 0.3-0.7 MPa

- Xuất xứ - Nhật Bản

Giá bán: Hotline: 0902048024

Máy thổi khí nén trực tiếp EXEN - Direct Blaster EDB6

Máy thổi khí nén trực tiếp EXEN - Direct Blaster EDB6

- Máy thổi khí nén trực tiếp EXEN EDB6-230

- Direct Blaster EDB6-230

- Dung lượng thùng chứa: 230 lit

- Áp suất làm việc: 0.3-0.7 MPa

- Xuất xứ - Nhật Bản

Giá bán: Hotline: 0902048024

Máy thổi khí nén trực tiếp EXEN - Direct Blaster EDB4-130

Máy thổi khí nén trực tiếp EXEN - Direct Blaster EDB4-130

- Máy thổi khí nén trực tiếp EXEN EDB4-130

- Direct Blaster EDB4-130

- Dung lượng thùng chứa: 130 lit

- Áp suất làm việc: 0.3-0.7 MPa

- Xuất xứ - Nhật Bản

- Giá sản phẩm : Hotline: 0902048024

Máy thổi khí nén trực tiếp EXEN - Direct Blaster EDB2.5-30

Máy thổi khí nén trực tiếp EXEN - Direct Blaster EDB2.5-30

- Máy thổi khí nén trực tiếp EXEN EDB2.5-30

- Direct Blaster EDB2.5-30

- Dung lượng thùng chứa: 30 lit

- Áp suất làm việc: 0.3-0.7 MPa

- Xuất xứ - Nhật Bản

- Giá bán: Hotline: 0902048024

Máy thổi khí nén chống tắc nghẽn TWIN EDB6-230T

Máy thổi khí nén chống tắc nghẽn TWIN EDB6-230T

- Máy thổi khí nén trực tiếp EXEN TWIN EDB6-230T

- Twin Blaster EDB6-230T

- Dung lượng thùng chứa: 230 lit

- Áp suất làm việc: 0.3-0.7 MPa

- Xuất xứ - Nhật Bản

- Giá bán: Hotline: 0902048024

Máy thổi khí nén 2 đầu thổi TWIN EDB4-130T

Máy thổi khí nén 2 đầu thổi TWIN EDB4-130T

- Máy thổi khí nén 2 đầu thổi TWIN EDB4-130T

- Twin Blaster EDB4-130

- Dung lượng thùng chứa: 130 lit

- Áp suất làm việc: 0.3-0.7 MPa

- Xuất xứ - Nhật Bản

- Giá bán: Hotline: 0902048024

Máy thổi khí nén 2 địa điểm TWIN EDB4-60T

Máy thổi khí nén 2 địa điểm TWIN EDB4-60T

- Máy thổi khí nén 2 địa điểm TWIN EDB4-60T

- Twin Blaster EDB4-60

- Dung lượng thùng chứa: 60 lit

- Áp suất làm việc: 0.3-0.7 MPa

- Xuất xứ - Nhật Bản

- Giá bán: Hotline: 0902048024

Máy thổi khí nén hiệu quả cao TWIN EDB2.5-30T

Máy thổi khí nén hiệu quả cao TWIN EDB2.5-30T

- Máy thổi khí nén hiệu quả cao TWIN EDB2.5-30T

- Twin Blaster EDB2.5-30T

- Dung lượng thùng chứa: 30 lit

- Áp suất làm việc: 0.3-0.7 MPa

- Xuất xứ - Nhật Bản

- Giá bán: Hotline: 0902048024

Máy thổi khí nén TWIN EDB2.5-20T

Máy thổi khí nén TWIN EDB2.5-20T

- Máy thổi khí nén TWIN EDB2.5-20T

- Twin Blaster EDB2.5-20T

- Dung lượng thùng chứa: 20 lit

- Áp suất làm việc: 0.3-0.7 MPa

- Nhãn hiệu EXEN

- Xuất xứ - Nhật Bản

- Giá sản phẩm : Hotline: 0902048024

Máy thổi khí nén mini EMB1.5-6A

Máy thổi khí nén mini EMB1.5-6A

- Máy thổi khí nén mini EMB1.5-6A

- Mini Blaster EMB

- Máy phun khí 100v/200v-1 pha, 6 lit

- Xuất xứ - Nhật Bản

- Giá sản phẩm : Hotline: 0902048024

Máy thổi khí nén mini EMB1.5-3A

Máy thổi khí nén mini EMB1.5-3A

- Máy thổi khí nén mini EMB1.5-3A

- Mini Blaster EMB

- Máy phun khí 100v/200v-1 pha, 3 lit

- Xuất xứ - Nhật Bản

- Giá bán: Hotline: 0902048024

Điều hoà dân dụng Daikin

Thông tin công ty                 

Hướng dẫn mua hàng                

Chính sách công ty                    

Thông tin website          
Kết nối với chúng tôi     
  • Sơ đồ website
  • Bản đồ đến văn phòng
  • Bản đồ đến nhà máy