Hydraulic ToolS

Cảo thuỷ lực PM600

Cảo thuỷ lực PM600

- Cảo thuỷ lực PM600, Vam thủy lực 2/3 chấu, Cảo thủy lực 6 tấn

- Nhà sản xuất : POWERRAM - Taiwan.

- Giá sản phẩm : Liên hệ Hotline: 0902048024

Cảo cơ khí

Cảo cơ khí

Cảo vòng bi cơ khí POWERRAM, vam vòng bi bạc đạn cơ khí 2 tấn, 5 tấn, 10 tấn

PM50, PM52, PM100, PM102, PM150, PM152

Bộ Vam thuỷ lực bơm rời PR2000

Bộ Vam thuỷ lực bơm rời PR2000

- Vam thuỷ lực bơm rời PR2000, Cảo vòng bi bạc đạn bơm rời 20 tấn 520mm

- Nhà sản xuất : POWERRAM - Taiwan.

- Giá sản phẩm : Hotline: 0902048024

- Có sẵn

Bộ gõ khí nén EXEN Air Knocker RKV

Bộ gõ khí nén EXEN Air Knocker RKV

- Lực tác động có thể được điều chỉnh bằng áp lực khí nén đầu vào: 44-102PSI (0.3Mpa - 0.7Mpa)

- Rơ le chức năng cho phép hoạt động nhiều bộ gõ (bộ rung) bằng một van.

Giá bán: Hotline: 0902048024

Bộ gõ khí nén EXEN Air Knocker RKD

Bộ gõ khí nén EXEN Air Knocker RKD

- Lực tác động có thể được điều chỉnh bằng áp lực khí nén đầu vào: 44-102PSI (0.3Mpa - 0.7Mpa)

- Rơ le chức năng cho phép hoạt động nhiều bộ gõ (bộ rung) bằng một van.

- Giá bán: Hotline: 0902048024

Bộ Cảo thuỷ lực bơm rời PR3000

Bộ Cảo thuỷ lực bơm rời PR3000

Cảo thuỷ lực bơm rời PR3000, Cảo bạc đạn bơm rời 30 tấn 550mm

- Nhà sản xuất : POWERRAM - Taiwan.

- Giá sản phẩm : Hotline: 0902048024

- Có sẵn

Bộ Vam thuỷ lực bơm rời PR1200

Bộ Vam thuỷ lực bơm rời PR1200

 

- Vam thuỷ lực bơm rời PR1200, Vam vòng bi bơm rời 12 tấn 375mm

- Nhà sản xuất : POWERRAM - Taiwan.

- Giá sản phẩm : Hotline: 0902048024

- Có sẵn

Bộ Vam thuỷ lực bơm rời PR800

Bộ Vam thuỷ lực bơm rời PR800

 

- Vam thuỷ lực bơm rời PR800, Vam vòng bi bơm rời 8 tấn 350mm

- Nhà sản xuất : POWERRAM - Taiwan.

- Giá sản phẩm : Hotline: 0902048024

- Có sẵn

Bộ Vam thuỷ lực bơm rời PR400

Bộ Vam thuỷ lực bơm rời PR400

- Vam thuỷ lực bơm rời PR400, Vam vòng bi bơm rời 4 tấn 255mm

- Nhà sản xuất : POWERRAM - Taiwan.

- Giá sản phẩm : Hotline: 0902048024

- Có sẵn

Vam thuỷ lực PM400

Vam thuỷ lực PM400

- Vam thuỷ lực PM400, Vam thủy lực 2/3 chấu, Vam thủy lực 4 tấn

- Nhà sản xuất : POWERRAM - Taiwan.

- Giá sản phẩm : Hotline: 0902048024

Máy thổi khí nén trực tiếp EXEN - Direct Blaster EDB4-60

Máy thổi khí nén trực tiếp EXEN - Direct Blaster EDB4-60

- Máy thổi khí nén trực tiếp EXEN EDB4-60

- Direct Blaster EDB4-60

- Dung lượng thùng chứa: 60 lit

- Áp suất làm việc: 0.3-0.7 MPa

- Xuất xứ - Nhật Bản

- Giá bán: Hotline: 0902048024

Vam thủy lực PM2000

Vam thủy lực PM2000

- Vam vòng bi, vam bạc đạn không định tâm PM1200

- Nhà sản xuất : POWERRAM - Taiwan.

- Giá sản phẩm : Hotline: 0902048024

Bộ Cảo thuỷ lực bơm rời POWERRAM 4

Bộ Cảo thuỷ lực bơm rời POWERRAM 4

- Cảo thuỷ lực bơm rời POWERRAM 4 - 30 tấn, PR800, PR2000, P3000

- Nhà sản xuất : POWERRAM - Taiwan.

- Giá sản phẩm : Hotline: 0902048024

- Có sẵn

Cảo thuỷ lực PM800

Cảo thuỷ lực PM800

- Cảo thuỷ lực PM800, Không tự định tâm, 2/3 chấu, tải trọng 8 tấn

- Nhà sản xuất : POWERRAM - Taiwan (Đài Loan)

- Giá sản phẩm : Hotline: 0902048024

Cảo thuỷ lực PM1200

Cảo thuỷ lực PM1200

- Cảo thuỷ lực PM1200, Cảo thuỷ lực 2/3 chấu, Cảo thuỷ lực 12 tấn

- Nhà sản xuất : POWERRAM - Taiwan.

- Giá sản phẩm : Hotline: 0902048024

Cảo thuỷ lực hoán đổi 2/3 chấu POWERRAM PM3000

Cảo thuỷ lực hoán đổi 2/3 chấu POWERRAM PM3000

- Cảo thuỷ lực POWERRAM PM3000, Không tự định tâm, 2/3 chấu, tải trọng 30 tấn.

- Cảo thuỷ lực hoán đổi 2/3 chấu POWERRAM PM3000, Vam thủy lực 30 tấn

- Nhà sản xuất : POWERRAM - Taiwan.

- Giá sản phẩm : Hotline: 0902048024

Cảo vòng bi cơ khí POWERRAM

Cảo vòng bi cơ khí POWERRAM

- Cảo vòng bi cơ khí POWERRAM, vam vòng bi bạc đạn cơ khí 2 tấn, 5 tấn, 10 tấn

- Nhà sản xuất : POWERRAM - Taiwan.

- Giá sản phẩm :  Hotline: 0902048024

Cảo cơ khí 3 chấu PM50

Cảo cơ khí 3 chấu PM50

- Cảo cơ khí 3 chấu PM50, Vam cảo vòng bi cơ khí 2 tấn, 120mm

- Tải trọng: 2 tấn

- Loại cảo 3 chấu

- Nhà sản xuất : POWERRAM - Taiwan (Đài Loan)

- Giá sản phẩm : Hotline: 0902048024

Vam cơ khí 3 chấu PM55

Vam cơ khí 3 chấu PM55

- Vam cơ khí 3 chấu PM55, Vam cảo vòng bi bạc đạn 2 tấn 120mm

- Tải trọng: 2 tấn

- Loại cảo 3 chấu

- Nhà sản xuất : POWERRAM - Taiwan 

- Giá sản phẩm : Hotline: 0902048024

Cảo cơ khí POWERRAM PM85

Cảo cơ khí POWERRAM PM85

- Cảo cơ khí POWERRAM PM85, Vam cơ khí tháo vòng bi bạc đạn 3 tấn 120mm

- Tải trọng: 2 tấn

- Loại cảo 3 chấu

- Nhà sản xuất : POWERRAM - Taiwan

- Giá sản phẩm : Hotline: 0902048024

Bộ cảo thuỷ lực hoán đổi 2/3 chấu PME2000

Bộ cảo thuỷ lực hoán đổi 2/3 chấu PME2000

- Bộ cảo thuỷ lực hoán đổi 2/3 chấu PME2000, Vam/cảo bạc đạn 20 tấn 520mm

- Nhà sản xuất : POWERRAM - Taiwan

- Giá sản phẩm : Hotline: 0902048024

Cảo cơ khí 2 chấu PM152

Cảo cơ khí 2 chấu PM152

- Cảo cơ khí 2 chấu PM152, Vam cơ khí 10 tấn 380mm, Vam vòng bi 2 chấu

- Tải trọng: 2 tấn

- Loại cảo 3 chấu

- Nhà sản xuất : POWERRAM - Taiwan

- Giá sản phẩm : Hotline: 0902048024

Cảo cơ khí 2 chấu PM52

Cảo cơ khí 2 chấu PM52

- Cảo cơ khí 2 chấu PM52, Vam cơ khí 2 tấn 120mm, Vam vòng bi 2 chấu

- Tải trọng: 2 tấn

- Loại cảo 3 chấu

- Nhà sản xuất : POWERRAM - Taiwan

- Giá sản phẩm : Hotline: 0902048024

Cảo cơ khí 2 chấu PM102

Cảo cơ khí 2 chấu PM102

- Cảo cơ khí 2 chấu PM102, Vam cơ khí 5 tấn 250mm, Vam vòng bi 2 chấu

- Tải trọng: 2 tấn

- Loại cảo 3 chấu

- Nhà sản xuất : POWERRAM - Taiwan

- Giá sản phẩm : Hotline: 0902048024

Cảo thuỷ lực 2/3 chấu bơm rời POWERRAM PRE Series

Cảo thuỷ lực 2/3 chấu bơm rời POWERRAM PRE Series

- Mã sản phẩm : PRE Series.

- Nhà sản xuất : POWERRAM - Taiwan.

- Giá sản phẩm : Hotline: 0902048024

Bộ rung khí nén bằng Turbine EXEN BTP-BTS - Turbine rung

Bộ rung khí nén bằng Turbine EXEN BTP-BTS - Turbine rung

- Bộ rung khí nén bằng Turbine EXEN BTP-BTS - Turbine rung

- Turbine Vibrator

- Xuất xứ - Nhật Bản

- Giá sản phẩm : Hotline: 0902048024

Bộ rung khí nén bằng Piston EXEN EPV

Bộ rung khí nén bằng Piston EXEN EPV

- Bộ rung khí nén bằng Piston EXEN EPV

- Piston rung

- Xuất xứ - Nhật Bản

- Giá sản phẩm : Hotline: 0902048024

Bộ rung khí nén bằng Piston EXEN EPV-F - Piston Vibrator

Bộ rung khí nén bằng Piston EXEN EPV-F - Piston Vibrator

- Bộ rung khí nén bằng Piston EXEN EPV12A-F và EPV18-F

- Piston Vibrator

- Xuất xứ - Nhật Bản

- Giá sản phẩm : Hotline: 0902048024

Bộ rung khí nén bằng Piston EXEN ELV8 - Piston Vibrator

Bộ rung khí nén bằng Piston EXEN ELV8 - Piston Vibrator

- Bộ rung kgis nén bằng Piston EXEN ELV8

- Piston Vibrator ELV8

- Xuất xứ - Nhật Bản

- Giá sản phẩm : Hotline: 0902048024

Bộ gõ khí nén thép không gỉ EXEN - Air Knocker RKVS

Bộ gõ khí nén thép không gỉ EXEN - Air Knocker RKVS

- Bộ gõ khí nén EXEN - Air Knocker RKVS

- Rơ le chức năng cho phép hoạt động nhiều bộ gõ (bộ rung) bằng một van.

- Thiết kế đơn giản, độ bền tuyệt vời và bảo trì dễ dàng.

- Giá sản phẩm : Hotline: 0902048024

Kích thủy lực NSSS57

Kích thủy lực NSSS57

- Kích thủy lực NSSS57, tải trọng 5 tấn

- Nhà sản xuất : POWERRAM - Taiwan.

- Giá sản phẩm : Hotline: 0902048024

 

Bảng điều khiển bộ gõ khí nén EKE5000

Bảng điều khiển bộ gõ khí nén EKE5000

- Bảng điều khiển bộ gõ khí nén EXEN EKE5000

- Control Panel Air Knocker

- Xuất xứ - Nhật Bản

- Giá sản phẩm : Hotline: 0902048024

Bảng điều khiển bộ gõ khí nén AOC-1

Bảng điều khiển bộ gõ khí nén AOC-1

- Bảng điều khiển bộ gõ khí nén EXEN AOC-1

- Control Panel Air Knocker

- Xuất xứ - Nhật Bản

- Giá sản phẩm : Hotline: 0902048024

Kích thủy lực 50 tấn, 1 chiều JLLC506

Kích thủy lực 50 tấn, 1 chiều JLLC506

- Kích thủy lực 50 tấn, 1 chiều JLLC506, hồi về bằng tải, khoá hành trình

- Nhà sản xuất : POWERRAM - Taiwan.

- Giá sản phẩm :  Hotline: 0902048024

Kích thủy lực 50 tấn, 1 chiều JLLC502

Kích thủy lực 50 tấn, 1 chiều JLLC502

- Kích thủy lực 50 tấn, 1 chiều JLLC502, hồi về bằng tải, khoá hành trình

- Nhà sản xuất : POWERRAM - Taiwan.

- Giá sản phẩm : Hotline: 0902048024

Kích thủy lực 1 chiều 30 tấn, lỗ thông tâm NSHS302

Kích thủy lực 1 chiều 30 tấn, lỗ thông tâm NSHS302

- Mã sản phẩm : NSHS302.

- Nhà sản xuất : POWERRAM - Taiwan.

- Giá sản phẩm : Hotline: 0902048024

Kích thuỷ lực 1 chiều, 30 tấn, hồi về bằng lò xo NSCS302

Kích thuỷ lực 1 chiều, 30 tấn, hồi về bằng lò xo NSCS302

- Kích thuỷ lực 1 chiều, 30 tấn, hồi về bằng lò xo NSCS302

- Nhà sản xuất : POWERRAM - Taiwan.

- Giá sản phẩm :  Hotline: 0902048024

Kích thuỷ lực 1 chiều, 50 tấn, hồi về bằng lò xo NSCS502

Kích thuỷ lực 1 chiều, 50 tấn, hồi về bằng lò xo NSCS502

- Kích thuỷ lực 1 chiều, 50 tấn, hồi về bằng lò xo NSCS502

- Nhà sản xuất : POWERRAM - Taiwan.

- Giá sản phẩm : Hotline: 0902048024

Kích thủy lực NSLS300

Kích thủy lực NSLS300

- Kích thủy lực NSLS300, loại mỏng, tải trọng 30 tấn

- Nhà sản xuất : POWERRAM - Taiwan.

- Giá sản phẩm : Hotline: 0902048024

Kích thủy lực NSLS20

Kích thủy lực NSLS20

- Kích thủy lực NSLS200, loại mỏng, tải trọng 20 tấn

- Nhà sản xuất : POWERRAM - Taiwan.

- Giá sản phẩm : Hotline: 0902048024

Kích thủy lực NSLS100

Kích thủy lực NSLS100

- Mã sản phẩm : NSLS100.

- Nhà sản xuất : POWERRAM - Taiwan.

- Giá sản phẩm : Hotline: 0902048024

Bộ sửa chữa ô tô HB610 bơm 2 cấp tốc độ

Bộ sửa chữa ô tô HB610 bơm 2 cấp tốc độ

Bộ sửa chữa ô tô HB610 bơm 2 cấp tốc độ,

Bộ nắn sắt xi ô tô, Bộ nắn khung ô tô

 

Giá bán: Hotline: 0902048024

Bộ sửa chữa ô tô HA610 bơm 1 cấp tốc độ

Bộ sửa chữa ô tô HA610 bơm 1 cấp tốc độ

Bộ sửa chữa ô tô HA610 bơm 1 cấp tốc độ.

Bộ nắn sắt xi ô tô, Bộ nắn khung ô tô

Giá bán: Hotline: 0902048024

Bộ sửa chữa ô tô PA 910A

Bộ sửa chữa ô tô PA 910A

- Bộ sửa chữa ô tô PA 910A, Bộ nắn sắt xi ô tô 10 tấn, Bộ nắn khung ô tô 10 tấn. 

Giá bán: Hotline: 0902048024

Bộ sửa chữa ô tô PA904A

Bộ sửa chữa ô tô PA904A

- Bộ sửa chữa ô tô PA 904A, Bộ nắn sắt xi ô tô 4 tấn,Bộ nắn khung ô tô 4, 10 tấn 

Giá bán: Hotline: 0902048024

Máy ép thủy lực POWERRAM SP2101 20 tấn

Máy ép thủy lực POWERRAM SP2101 20 tấn

- Máy ép thủy lực POWERRAM SP2101 20 tấn

- Nhà sản xuất : POWERRAM - Taiwan.

- Giá sản phẩm : Hotline: 0902048024

Máy ép thuỷ lực 100 tấn POWERRAM HSP100T Series

Máy ép thuỷ lực 100 tấn POWERRAM HSP100T Series

- Mã sản phẩm : HSP100T.

- Nhà sản xuất : POWERRAM - Taiwan.

- Giá sản phẩm : Hotline: 0902048024

Dầu thủy lực 700 Bar

Dầu thủy lực 700 Bar

- Dầu thủy lực 700 Bar

Giá bán: Hotline: 0902048024

Điều hoà dân dụng Daikin

Thông tin công ty                 

Hướng dẫn mua hàng                

Chính sách công ty                    

Thông tin website          
Kết nối với chúng tôi     
  • Sơ đồ website
  • Bản đồ đến văn phòng
  • Bản đồ đến nhà máy