Cảo Vam Power Ram

Cảo thuỷ lực PM600

Cảo thuỷ lực PM600

- Cảo thuỷ lực PM600, Vam thủy lực 2/3 chấu, Cảo thủy lực 6 tấn

- Nhà sản xuất : POWERRAM - Taiwan.

- Giá sản phẩm : Liên hệ Hotline: 0902048024

Cảo cơ khí

Cảo cơ khí

Cảo vòng bi cơ khí POWERRAM, vam vòng bi bạc đạn cơ khí 2 tấn, 5 tấn, 10 tấn

PM50, PM52, PM100, PM102, PM150, PM152

Bộ Vam thuỷ lực bơm rời PR2000

Bộ Vam thuỷ lực bơm rời PR2000

- Vam thuỷ lực bơm rời PR2000, Cảo vòng bi bạc đạn bơm rời 20 tấn 520mm

- Nhà sản xuất : POWERRAM - Taiwan.

- Giá sản phẩm : Hotline: 0902048024

- Có sẵn

Bộ Cảo thuỷ lực bơm rời PR3000

Bộ Cảo thuỷ lực bơm rời PR3000

Cảo thuỷ lực bơm rời PR3000, Cảo bạc đạn bơm rời 30 tấn 550mm

- Nhà sản xuất : POWERRAM - Taiwan.

- Giá sản phẩm : Hotline: 0902048024

- Có sẵn

Bộ Vam thuỷ lực bơm rời PR1200

Bộ Vam thuỷ lực bơm rời PR1200

 

- Vam thuỷ lực bơm rời PR1200, Vam vòng bi bơm rời 12 tấn 375mm

- Nhà sản xuất : POWERRAM - Taiwan.

- Giá sản phẩm : Hotline: 0902048024

- Có sẵn

Bộ Vam thuỷ lực bơm rời PR800

Bộ Vam thuỷ lực bơm rời PR800

 

- Vam thuỷ lực bơm rời PR800, Vam vòng bi bơm rời 8 tấn 350mm

- Nhà sản xuất : POWERRAM - Taiwan.

- Giá sản phẩm : Hotline: 0902048024

- Có sẵn

Bộ Vam thuỷ lực bơm rời PR400

Bộ Vam thuỷ lực bơm rời PR400

- Vam thuỷ lực bơm rời PR400, Vam vòng bi bơm rời 4 tấn 255mm

- Nhà sản xuất : POWERRAM - Taiwan.

- Giá sản phẩm : Hotline: 0902048024

- Có sẵn

Vam thuỷ lực PM400

Vam thuỷ lực PM400

- Vam thuỷ lực PM400, Vam thủy lực 2/3 chấu, Vam thủy lực 4 tấn

- Nhà sản xuất : POWERRAM - Taiwan.

- Giá sản phẩm : Hotline: 0902048024

Vam thủy lực PM2000

Vam thủy lực PM2000

- Vam vòng bi, vam bạc đạn không định tâm PM1200

- Nhà sản xuất : POWERRAM - Taiwan.

- Giá sản phẩm : Hotline: 0902048024

Bộ Cảo thuỷ lực bơm rời POWERRAM 4

Bộ Cảo thuỷ lực bơm rời POWERRAM 4

- Cảo thuỷ lực bơm rời POWERRAM 4 - 30 tấn, PR800, PR2000, P3000

- Nhà sản xuất : POWERRAM - Taiwan.

- Giá sản phẩm : Hotline: 0902048024

- Có sẵn

Cảo thuỷ lực PM800

Cảo thuỷ lực PM800

- Cảo thuỷ lực PM800, Không tự định tâm, 2/3 chấu, tải trọng 8 tấn

- Nhà sản xuất : POWERRAM - Taiwan (Đài Loan)

- Giá sản phẩm : Hotline: 0902048024

Cảo thuỷ lực PM1200

Cảo thuỷ lực PM1200

- Cảo thuỷ lực PM1200, Cảo thuỷ lực 2/3 chấu, Cảo thuỷ lực 12 tấn

- Nhà sản xuất : POWERRAM - Taiwan.

- Giá sản phẩm : Hotline: 0902048024

Cảo thuỷ lực hoán đổi 2/3 chấu POWERRAM PM3000

Cảo thuỷ lực hoán đổi 2/3 chấu POWERRAM PM3000

- Cảo thuỷ lực POWERRAM PM3000, Không tự định tâm, 2/3 chấu, tải trọng 30 tấn.

- Cảo thuỷ lực hoán đổi 2/3 chấu POWERRAM PM3000, Vam thủy lực 30 tấn

- Nhà sản xuất : POWERRAM - Taiwan.

- Giá sản phẩm : Hotline: 0902048024

Cảo vòng bi cơ khí POWERRAM

Cảo vòng bi cơ khí POWERRAM

- Cảo vòng bi cơ khí POWERRAM, vam vòng bi bạc đạn cơ khí 2 tấn, 5 tấn, 10 tấn

- Nhà sản xuất : POWERRAM - Taiwan.

- Giá sản phẩm :  Hotline: 0902048024

Cảo cơ khí 3 chấu PM50

Cảo cơ khí 3 chấu PM50

- Cảo cơ khí 3 chấu PM50, Vam cảo vòng bi cơ khí 2 tấn, 120mm

- Tải trọng: 2 tấn

- Loại cảo 3 chấu

- Nhà sản xuất : POWERRAM - Taiwan (Đài Loan)

- Giá sản phẩm : Hotline: 0902048024

Vam cơ khí 3 chấu PM55

Vam cơ khí 3 chấu PM55

- Vam cơ khí 3 chấu PM55, Vam cảo vòng bi bạc đạn 2 tấn 120mm

- Tải trọng: 2 tấn

- Loại cảo 3 chấu

- Nhà sản xuất : POWERRAM - Taiwan 

- Giá sản phẩm : Hotline: 0902048024

Cảo cơ khí POWERRAM PM85

Cảo cơ khí POWERRAM PM85

- Cảo cơ khí POWERRAM PM85, Vam cơ khí tháo vòng bi bạc đạn 3 tấn 120mm

- Tải trọng: 2 tấn

- Loại cảo 3 chấu

- Nhà sản xuất : POWERRAM - Taiwan

- Giá sản phẩm : Hotline: 0902048024

Bộ cảo thuỷ lực hoán đổi 2/3 chấu PME2000

Bộ cảo thuỷ lực hoán đổi 2/3 chấu PME2000

- Bộ cảo thuỷ lực hoán đổi 2/3 chấu PME2000, Vam/cảo bạc đạn 20 tấn 520mm

- Nhà sản xuất : POWERRAM - Taiwan

- Giá sản phẩm : Hotline: 0902048024

Cảo cơ khí 2 chấu PM152

Cảo cơ khí 2 chấu PM152

- Cảo cơ khí 2 chấu PM152, Vam cơ khí 10 tấn 380mm, Vam vòng bi 2 chấu

- Tải trọng: 2 tấn

- Loại cảo 3 chấu

- Nhà sản xuất : POWERRAM - Taiwan

- Giá sản phẩm : Hotline: 0902048024

Cảo cơ khí 2 chấu PM52

Cảo cơ khí 2 chấu PM52

- Cảo cơ khí 2 chấu PM52, Vam cơ khí 2 tấn 120mm, Vam vòng bi 2 chấu

- Tải trọng: 2 tấn

- Loại cảo 3 chấu

- Nhà sản xuất : POWERRAM - Taiwan

- Giá sản phẩm : Hotline: 0902048024

Cảo cơ khí 2 chấu PM102

Cảo cơ khí 2 chấu PM102

- Cảo cơ khí 2 chấu PM102, Vam cơ khí 5 tấn 250mm, Vam vòng bi 2 chấu

- Tải trọng: 2 tấn

- Loại cảo 3 chấu

- Nhà sản xuất : POWERRAM - Taiwan

- Giá sản phẩm : Hotline: 0902048024

Cảo thuỷ lực 2/3 chấu bơm rời POWERRAM PRE Series

Cảo thuỷ lực 2/3 chấu bơm rời POWERRAM PRE Series

- Mã sản phẩm : PRE Series.

- Nhà sản xuất : POWERRAM - Taiwan.

- Giá sản phẩm : Hotline: 0902048024

Điều hoà dân dụng Daikin

Thông tin công ty                 

Hướng dẫn mua hàng                

Chính sách công ty                    

Thông tin website          
Kết nối với chúng tôi     
  • Sơ đồ website
  • Bản đồ đến văn phòng
  • Bản đồ đến nhà máy